On yıllardır bitmeyen, bitirilmeyen öğrenci yurdu sorunu…

Devletin kaynakları yok mu? Ya da hükümetler bu kaynakları kullanma konusunda öğrenci yurdu yapmayı öncelikleri arasına mı almıyor?

Ülkemizin geleceğini oluşturacak olan üniversite gençlerinin daha 18’inde ‘yurtsuz’ bırakılmaları nasıl izah edilebilir?

Üniversite sınavlarına girecek öğrenci sayısı belli!

Üniversitelere yerleşecek öğrenci sayısı belli!

Öğrenciler için yurt ihtiyacı sürpriz değil!

Yurt sorunu küresel bir sorun da değil!

Avrupa’da ve Amerika’da yurt sorunu diye bir gündem duyuldu mu?

Silahlanmaya, milyarlarca dolar var…

Köprüye, tüp geçite, on binlerce konut yapımına para var…

Doları olana ‘kur korumalı’ destek var…

Hatta yurt sorunu çözümü için özel sektöre bolca kaynak var…

Bu sorunlara haykıranlara ise sopa var!

Yüzyıllık Cumhuriyet’in bitmeyen yurt sorunu, geleceğimizin ‘taşları’ olacaklar için neden çözülmez?

Azeri şairin dizeleri geliyor aklıma, “Vatana taş olmayandan/olmaz ülke vatandaşı”

Yüzde bilmem kaç büyüyormuşuz! Avrupa küçülürken biz daha da çok büyüyormuşuz!

Bir büyüklük hastalığı hiç tükenmeyen!

Nasıl bir büyümedir ki halka yansımaz!

Nasıl bir büyümedir ki yurdumuzda yurdumun insanını ‘yurtsuz’ bırakır.

Ülkemizi yönetenlerin tercih meselesidir bu sorun. Hangi alanı önemli buluyorsa kaynağı oraya akıtıyorlar. 

Kaynak aktarımı da kazanç amacıyla yapıldığı için yurt yapımını ‘nafile yatırım’ olarak görüyorlar.

Yurt sorununun son yirmi yıllık vebali, AKP Hükümetlerine ait. Seçimlere ayların kaldığı bir dönemde bu öğrencilerden nasıl destek isteyecekler?

Yurdunda ‘yurtsuz kalmış’ bu gençlerin desteğini sağlamak mümkün mü?

Bir büyüklük hastalığı kronikleşen!

Kimler büyüyor da yurdumuz büyümüş sayılıyor?

Yabancı turistler gelmese esnaf kepenk indirecek.

Yabancılar için cennet, bizimkiler için cehennem olmuş yurdumuz.

Yabancılar için büyüyen yurdumuz, yerliler için ‘yaban eller’ olmuş durumda.

Milli mücadele ile kurtardığımız yurdumuzda, seyirci gibi yaşamak nasıl bir büyümedir?

Evet büyüyoruz!

Yurt sorunu büyüyor!

Devlet hastanelerinde sorunlar büyüyor!

Devlet okullarında sorunlar büyüyor!

Halkın ekonomik sorunları büyüyor!

İşsizlik sayıları büyüyor!

Uluslararası ilişkilerde sorunlar büyüyor!

İç ve dış borçlar büyüyor!

Yurdumuzun geleceğine dair kuşkular büyüyor!

Küçülen hallerimiz de var…

Derelerimiz küçülüyor, ormanlarımız küçülüyor, yaşam alanlarımız küçülüyor.

Uluslararası ve yerli şirketler büyürken halkın yaşam düzeyi her geçen gün küçülüyor.

Demokrasimiz küçülüyor!

Konuşan, yazan, eleştiren cezalardan korunmak için ‘bin dereden su getiriyor.’

Adaleti olan güven küçülüyor!

Her şeye rağmen büyüyormuşuz!

Büyük ihracat ve ithalat rakamları halkın başını döndürüyor!

Büyük büyük laflar ‘malı götürüyoruz’ cinsinden…

Nazım Hikmet’in dizeleri geliyor aklıma:

“Vatan çiftliklerininse

vatan çek defterleriniz/ banka cüzdanlarınızsa

vatan işsiz kalmaksa/vatan it gibi titremekse soğuktan/

Yazsın Ankara gazeteleri büyük puntolarla

Nazım vatan hainliğine devam ediyor hala”