Yomra’da bir restorana verilen ruhsat yüzünden bir site yıllardır dumanlara mahkum oldu.

Songül MAZLUM - Trabzon’un Yomra ilçesinde eski Başkan İbrahim Sağıroğlu döneminde bir işletmeye verilen ruhsat Yeşil Vadi sitesinin kabusu oldu. Restoran işletmesinden yayılan kokular yüzünden site sakinleri evlerinin camını balkonunu açamaz hale geldi. Yeşil Vadi Sitesi tarafından yapılan şikayetin ardından Trabzon İdare Mahkemesinde dava açıldı. Yeşil Vadi Sitesi sakinleri restorandın yaydığı koku nedeniyle hayatın kendileri için çekilmez hale geldiğini ifade ederek işletme ruhsatının iptali istendi.

YARGI KARARININ UYGULANMASI BEKLENİYOR

Trabzon İdare Mahkemesi ise restoranın bacasına dikkat çekerek, hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verdi. Kararda ayrıca, “Uyuşmazlığa konu iş yerinin ağır duman ve koku yaydığı, sitede oturanlar için yaşamın çekilmez hale gelebileceği değerlendirildiğinde halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verileceği açıktır. Teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.” denildi. Site sakinleri şimdi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın yargı kararını uygulamasını bekliyor.

Trabzon’un Yomra ilçesinde eski Başkan İbrahim Sağıroğlu döneminde bir işletmeye verilen ruhsat Yeşil Vadi sitesinin kabusu oldu. Restoran işletmesinden yayılan kokular yüzünden site sakinleri evlerinin camını balkonunu açamaz hale geldi. Yeşil Vadi Sitesi tarafından yapılan şikayetin ardından Trabzon İdare Mahkemesinde dava açıldı. Yeşil Vadi Sitesi sakinleri restorandın yaydığı koku nedeniyle hayatın kendileri için çekilmez hale geldiğini ifade ederek işletme ruhsatının iptali istendi.

MAHKEME HUKAKA UYARLILIK BULAMADI

Trabzon İdare Mahkemesi ise restoranın bacasına dikkat çekerek, hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verdi. Kararda, “Söz konusu baca için ruhsat alınmadığı, baca yapılmasının esaslı tadilat niteliğinde olduğu, kat meliklerinin de beşte dördünün yazılı rızasının alınmadığı görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan uyuşmazlığa konu iş yerinin ağır duman ve koku yaydığı, sitede oturanlar için yaşamın çekilmez hale gelebileceği değerlendirildiğinde halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.” ifadeleri yer aldı.

Salih Cora Yomra'da kaleye geçti Salih Cora Yomra'da kaleye geçti

SİTE SAKİNLERİ BELEDİYENİN HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYOR

Site sakinleri, Yomra Belediyesinin harekete geçerek, işletmeye 15 günlük süre vermesini ve sorunun çözülmemesi halinde ise işletmeyi kapatmasını bekliyor. Belediyenin yargı kararını uygulamaması halinde ise, Başkan Mustafa Bıyık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunulacağı ifade ediliyor.