Türkiye Üniversite Araştırma Laboratuarı (ÜNİAR) 2022 yılı Türkiye Üniversiteleri Memnuniyet Araştırması sonuçlarını açıkladı. ÜNİAR tarafından yapılan tüm üniversitelerin genel memnuniyetleri sıralamasında bölgede birinci sırada Ordu Üniversitesi yer alırken ikinci sırada KTÜ yer aldı. KTÜ’nün genel memnuniyet sıralamasındaki yeri 60, devlet üniversiteleri sıralamasındaki yeri ise 36 oldu.

Trabzon Üniversitesi'ne bir rektör adayı daha Trabzon Üniversitesi'ne bir rektör adayı daha

ORDU BİRİNCİ SIRADA

Araştırma 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 199 üniversitede öğrenim gören 47.682 öğrenciden kullanılabilir veri toplanmasıyla yapıldı.  Tablo 1’de katılımcıların cinsiyet ve sınıf göre dağılımları sunulmuştur. Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği alanlarında değerlendirme yapılarak araştırma sonuçları belirlendi. Genel memnuniyet sıralamasında bölge üniversitelerinin sıralamasında 33. sırada yer alan Ordu ilk sırada yer aldı. KTÜ ise 60. sırada yer aldı. Giresun Üniversitesi 94, sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 114. sırada yer aldı. Gümüşhane Üniversitesi 173. Sırada yer alırken Trabzon Üniversitesi 177. sırada yer aldı. Yalnızca Devlet Üniversitelerinin bulunduğu sıralamada Ordu Üniversitesi 18. sırada yer alırken KTÜ 36. sırada yer aldı. Giresun Üniversitesi 56. sırada yer alırken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 74. sırada yer aldı. Gümüşhane Üniversitesi 111. sırada yer alırken Trabzon Üniversitesi 116. sırada yer aldı.

YERLEŞKE MEMNUNİYETİNDE KTÜ ÖNE GEÇTİ

Öğrenim deneyimi tatminkârlığı sıralamasında Ordu Üniversitesi 40. sırada, KTÜ 74. sırada, Giresun Üniversitesi 83. sırada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 123. sırada, Trabzon Üniversitesi 130. sırada, Gümüşhane Üniversitesi 146. sırada yer aldı. Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu Sıralamasında ise KTÜ bölgenin birinci sırasına yerleşti. KTÜ’nün sıralaması 39 oldu. Ordu Üniversitesi 46. sırada yer alırken Giresun Üniversitesi 78. sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 88. sırada yer alırken Trabzon Üniversitesi 166. sırada yer algı. Gümüşhane Üniversitesi ise 167. Sırada yer aldı.  Fatoş YETİMHELLAÇ