Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı Temmuz 2022'de bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle %10,1 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının erkeklerde %8,6, kadınlarda %13,1 olduğu tahmin edilmekte.

İşsizlik rakamları açıklandı! İstihdamda düşüş var

İSTİHDAM ORANI %47,3

Temmuz 2022'de istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı 0,3 puan azalarak %47,3'e geriledi. Bu oran erkeklerde %64,6, kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2022'de işgücü, bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılım oranı 0,5 puan azalarak %52,6'ya geriledi.

işsizlik (2)

İşgücüne katılım oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda %34,9 olarak gerçekleşmiştir. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusun işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla %19,1 olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,2, kadınlarda %24,7 olarak tahmin edilmiştir.

işsizlik 3

Erdoğan talimatı verdi! TOKİ Sosyal Konut'a başvuracaklar bu haber sizin için Erdoğan talimatı verdi! TOKİ Sosyal Konut'a başvuracaklar bu haber sizin için

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 43,1 SAAT

İstihdam edilenlerin referans dönemde mevsimsel ve takvim etkilerine göre düzeltilmiş haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2022'de bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşmiştir. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Temmuz 2022'de bir önceki aya göre 2,0 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin entegre oranı %15,1 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin entegre oranı %18,0 olarak tahmin edilmiştir.