Daha önceki yazılarımızda trafik kazası nedeniyle araçta oluşan değer kaybından sorumluluk ve değer kaybının nasıl hesaplanacağı hususlarına değinilmiştir. Konunun devamı açısından bu yazımızda, trafik kazası nedeniyle aracını kullanamayan kişilerin araçlarını kullanamaması nedeniyle oluşan zararları ve varsa kazanç kayıplarının nasıl hesaplanacağı ve bu zarar kalemlerinden kimlerin sorumlu olduğuna değineceğiz.

Öncelikle vurgulamak gerekir ki, aracın kullanılamaması nedeniyle oluşan zarar ile kazanç kaybı zararı farklı kavramlardır. Uygulamada kişiler ve hatta avukatların bir kısmı bu zararları talep edebileceğini ya da bu zarar kalemleri arasındaki farkı bilmediklerinden dolayı davaya konu etmezler. Bu sebeple araç sahipleri uğradıkları zararlara katlanmak zorunda kalır.

Yavaşça konumuza geçelim…

Bilindiği üzere trafik kazasının meydana gelmesi ile beraber araçların tamirleri bazen günler hatta belki de aylar sürmektedir. Bu sebeple aracını kullanamayan araç sahipleri; tamir edilen aracının yerine ikame bir araç bularak ya da bulmadan toplu taşıma ile işlerini görmektedir.

Yaşadığı bu mağduriyet nedeniyle araç sahipleri, zararlarını hukuken dava yoluyla giderme imkanına sahiptirler.

Mağdur olan araç sahibi, eğer aracını ticari bir amaç için kullanıyorsa ve aracını kullanamaması nedeniyle ticari işletmesi zarara uğramışsa, bu durumda yaşadığı kazanç kaybı için mahkemeye başvurabilecektir.

Ancak araç sahibi, aracını ticari bir iş için değil de, günlük işleri için kullanıyorsa bu durumda aracını kullanamaması nedeniyle oluşan zararı için diğer bir ismi ile ikame araç bedeli zararı için sorumlu kişilere dava açabilecektir.

Daha pratik olması açısından uygulamada sıkça sorulan sorulara aşağıda cevap vermek gerekirse

Kazanç Kaybından Sorumluluk

 

Soru; Kazanç Kaybı davasını kimler açabilir?

 

Cevap; Yukarıda da değinildiği üzere trafik kazası nedeniyle ticari işletmesi zarar gören kişiler bu davayı açabilir. Araç, gerçek kişi üzerine kayıtlı ise aracın ticari bir amaçla kullanıldığının davacı tarafından ispatlanması gereklidir. Eğer araç, şirket üzerine kayıtlı ise bu durumda mahkemece karine olarak aracın ticari bir işte kullanıldığı kabul edilecektir.

Soru; Kazanç Kaybı davası kimlere karşı açılır?

Cevap; Trafik kazasında, az da olsa kusuruyla neden olan sürücü ve kusurlu araç işletenlerine karşı açılabilir. Bu taleplerden sigorta şirketleri sorumlu olmadığından sigorta şirketlerine karşı açılan davalar reddedilecektir. Eğer davacı, trafik kazasının meydana gelmesinde tamamen kusurlu ise açılan davası reddedilecektir.

Soru; Trafik Kazası nedeniyle kazanç kaybı nasıl hesaplanır?

Cevap; Aracın tamirinin ne kadar zaman içinde yapılabileceği tespit edilip, davacının ticari defterlerinde yapılacak inceleme ile aracın ne sıklıkla kullanıldığı ve aracın kullanılmasından kazanılabilecek miktar hesap edilir. Eğer davacının ticari defterleri yoksa yada sunmamışsa hakim hakkaniyete göre ortalama kazanç üzerinden hesaplama yaptırır. Eğer araç pert olmuşsa aracın tamir süresi değil, yenisinin alınması süresine göre hesaplama yapılır.

Soru; Kazanç kaybı davasının ne kadar süre içinde açılması gerekir.

Kaza tarihinden itibaren 2 sene içesinde açılması gerekmektedir.

Aracın Kullanılamaması Nedeniyle İkame Araç Bedelinden Sorumluluk

Soru; İkame araç bedeli davasını kimler açabilir?

 

Cevap; Daha önce değinildiği üzere trafik kazası nedeniyle aracını ticari amaçla kullanmayan kişiler bu davayı açabilir.

Soru; İkame araç bedeli talebi için başka araç kiralamak gerekir mi?

Gerekmez. Kiralanmaması halinde mahkeme, piyasa araştırması yapar.

Soru; İkame araç bedeli davası kimlere karşı açılır?

Cevap; Trafik kazasında, az da olsa kusuruyla neden olan sürücü ve kusurlu araç işletenlerine karşı açılabilir. Bu taleplerden sigorta şirketleri sorumlu olmadığından sigorta şirketlerine karşı açılan davalar reddedilecektir. Eğer davacı, trafik kazasının meydana gelmesinde tamamen kusurlu ise açılan davası reddedilecektir.

Soru; Trafik Kazası nedeniyle İkame araç bedeli nasıl hesaplanır?

Cevap; Hasara uğrayan aracın markası, özellikleri ve model yılı ile aracın gördüğü hasarın ağırlığı ve hasara uğrayan bölgeleri, hasarın giderilmesinde kullanılan parçaların niteliği dikkate alınarak objektif olarak hasara uğrayan aracın onarımı için gerekli süre ve emsal aracın ikamesinin kullanımı için ödenecek ücret ile bu aracın kullanılamadığı süre içerisinde elde edilen yararlar dikkate alınarak zarar hesabı yapılacaktır. Eğer araç pert olmuşsa aracın tamir süresi değil, yenisinin alınması süresine göre hesaplama yapılır.

Soru; İkame araç bedeli davasının ne kadar süre içinde açılması gerekir.

Kaza tarihinden itibaren 2 sene içesinde açılması gerekmektedir.