Rabia MOLLAOĞLU - Türk Tarih Kurumu, 5 tarihçinin eserlerinin incelenmesi sonucunda Trabzon fetih tarihinin 15 Ağustos 1461 olduğunu ilan etti. TTK, Trabzon’un fetih tarihinin15 Ağustos olduğunu resmi yazıyla bugün Trabzon Valiliğine bildirdi.

Trabzon'da 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Trabzon'da 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon!

TRABZON TÜRKAV ÖNCÜ OLDU

TÜRKAV Trabzon Şubesinin öncülük ettiği araştırmalar neticesinde Türk Tarih Kurumu, Trabzon’un fethinin 26 Ekim tarihi yerine 15 Ağustos tarihi olduğuna karar verdi. Karar Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’in imzasıyla Valiliğe bildirildi.

5 ESER İNCELENDİ

Araştırmada ele alınan eserlerden Fahrettin Kırzıoğlu’nun ‘Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590) adlı eserinde Trabzon’un fetih günü 15 ağustos olarak geçtiği, Trabzon tarihi yazarı Şakir Şevket’e Trabzon’un Osmanlılara teslim tarihini 15 Ağustos 1461 olarak zikrettiği kaydedildi. Öte yandan diğer Türkçe kaynaklardan biri olan 20 numaralı ve 1902 tarihini taşıyan Trabzon Vilayet Salnamesine göre Trabzon’un fetih tarihi 15 Ağustos 1461 olarak gösterildiği bildirildi. 15 Ağustos 1461tarihini Trabzon’un fetih tarihi olarak veren diğer bir tarihçi ise Viladimir Mirmiroğlu olduğu ifade edildi. Aynı şekilde Franz Babinger de belirtilen tarihi fetih günü olarak işaret ettiği açıklandı.

TTK, Trabzon Valiliğine gönderdiği resmi yazıda yapılan araştırmalar sonucunda 15 Ağustos 1461 tarihi Trabzon’un fetih tarihi olarak öne çıktığını kaydetti.

62 YIL SONRA FETİH TARİHİ DEĞİŞTİ

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon'un fetih tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapılmaya başlanmıştı.