Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Gölçayır Mahallesi’ndeki bir yapı için Ortahisar Belediyesinin verdiği 65 bin liralık ruhsat cezası yargıya taşındı. Ruhsat cezasının hukuka uygun olmadığını savunan Halil İbrahim Varol, Trabzon İdare Mahkemesine başvurdu. Ortahisar Belediyesinin, izinsiz, ruhsatsız, ve yapı kayıt belgesiz yapı yapıldığı gerekçesiyle uyguladığı 65 bin liralık cezayı değerlendiren mahkeme heyeti, cezaya itiraz eden Varol’u haklı bularak 65 bin liralık ödemenin iptalini sağladı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Gölçayır Mahallesi’ndeki bir yapı için Ortahisar Belediyesinin verdiği 65 bin liralık ruhsat cezası yargıya taşındı. Ruhsat cezasının hukuka uygun olmadığını savunan Halil İbrahim Varol, Trabzon İdare Mahkemesine başvurdu. Ortahisar Belediyesinin, izinsiz, ruhsatsız, ve yapı kayıt belgesiz yapı yapıldığı gerekçesiyle uyguladığı 65 bin liralık ceza için mahkeme heyeti bilirkişi raporu talep etti. Raporu değerlendiren mahkeme heyeti, cezaya itiraz eden Varol’u haklı buldu. Mahkeme heyeti söz konusu cezayı iptal ettiği kararında, “Dava konusu taşınmazın bulunduğu alanın 6360 sayılı Kanunun geçici madde 1/14 hükmü uyarınca ruhsatlandırılmış sayılan yapılardan sayıldığı görüldüğünden, anılan taşınmazın ruhsatlı hale getirilmediğinden tesis edilen İmar Kanununun 32. maddesi uygulanmasına ve 65 bin 321 lira ceza verilmesine ilişkin kararın ve bu para cezasının tahsiline ilişkin ihbarnamenin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” denildi.

KTÜ başarıya doymuyor KTÜ başarıya doymuyor

Songül MAZLUM