Bilindiği üzere sendikamız Türk Saglik-Sen ilimizde, Saglik Bakanlığına bağlı kurumlar, 112 Ashi'ler, Asm ve Tsm'ler ve Hastaneler, Universite Farabi Hastanesi, Tip ve Diş Hekimligi Fakülteleri, adli tıp kurumu ve aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünde örgütlü bir sendikadır. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışanların sorunlarını ve taleplerini her daim bu meydanlarda ve alanlarda dile getiriyoruz. Bu kapsamda bugün yine sizlerin sorunları için alanlardayız. Bugün Türk Sağlık-Sen Genel Merkezimizin aldığı bir saatlik işe gitmeme eylem kararına uyarak basın açıklamamıza katılmanız nedeniyle herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Inşallah bugün olduğu gibi 6 Aralık. Pazartesi günü tamgün olarak yapılacak iş bırakma eyleminde de birlikte daha güçlü olarak sesimizi Ankara'ya yetkilileri iletmiş olacağız. Siz olmazsanız bir eksik, sizlerle beraber bir fazlayız Değerli basın mensupları,

Bilindiği üzere sendikamız Türk Saglik-Sen ilimizde, Saglik Bakanlığına bağlı kurumlar, 112 Ashi'ler, Asm ve Tsm'ler ve Hastaneler, Universite Farabi Hastanesi, Tip ve Diş Hekimligi Fakülteleri, adli tıp kurumu ve aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünde örgütlü bir sendikadır. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışanların sorunlarını ve taleplerini her daim bu meydanlarda ve alanlarda dile getiriyoruz. Bu kapsamda bugün yine sizlerin sorunları için alanlardayız. Bugün Türk Sağlık-Sen Genel Merkezimizin aldığı bir saatlik işe gitmeme eylem kararına uyarak basın açıklamamıza katılmanız nedeniyle herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Inşallah bugün olduğu gibi 6 Aralık. Pazartesi günü tamgün olarak yapılacak iş bırakma eyleminde de birlikte daha güçlü olarak sesimizi Ankara'ya yetkilileri iletmiş olacağız. Siz olmazsanız bir eksik, sizlerle beraber bir fazlayız Değerli basın mensupları,

Sayın Sağlık Bakanı bir süreden beri tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak müjdelerimiz var çok yakında açıklayacağız ifadelerinden sonra önceki gün TBMM'deki açıklamasından birkaç saat sonra bir önerge ile söz konusu ücret düzenlemesi TBMM'de kabul edilmiştir. Sayın Bakan bahsettiği müjdeyi sadece hekim arkadaşlarımızın maaş artışı şeklinde açıklamıştır. Türk Sağlık-Sen olarak hayat şartlarının günden güne ağırlaştığı bir dönemde Hekimlerin maaşlarının ve mali haklarının artacak olmasından dolayı elbette ki memnunuz olması gerekendir yerindedir. Sendika olarak önemli bir mağduriyetin giderilecek olmasından memnuniyet duymaktayız.

Ancak, TBMM'de böylesine bir süratle yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilerek buna göre düzenleme yapılması gerekirken, ayrıştırılması, yaşanılan ekonomik sıkıntıların görmezden gelinmesi, kayıpların dikkate alınmaması anlaşılır değildir. Sağlık çalışanlarının aylardan beri oluşan beklentileri boşa çıkarılmıştır. Hekim arkadaşlarımızın da bu ayrımcılık nedeniyle çok üzgün olduklarını yakından bilenlerdeniz Oysa Sağlığın bir ekip çalışmasıyla sürdürüldüğünü ve bu ekip olmazsa nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti verilemeyeceğini en iyi bilen, bilmesi gereken Sağlık Bakanı ve hükümet yetkilileridir.

Türk Saglik-Sen olarak Sayın bakana soruyoruz hastanelerini ve sağlık tesislerinin onca yükünü çeken sıklıkla da görev alanı dışında çalıştırılan üç kişinin yapması gereken işi bir kişi olarak yerine getiren Hemşire çalışanı nasıl yok sayarsınız Gebeleri ve Bebeleri takip eden Ebeleri nasıl görmezden gelirsiniz. 150 kg'lik hastayı zor coğrafi şartlarda taşıyarak omuz ve bel fıtığı olan acil tıp teknisyeni ve paramedik'in alın terini ve emeğini nasıl silersiniz. Her türlü şartta gece ve gündüz evden hastaneye, acil servisten araçla eve getirip götüren soför arkadaşları nasıl görmezden gelirsiniz. Radyasyon ışınlarına maruz kalan ve bir kısmı müzmin hastalığa yakalanan radyoloji teknisyen teknikerleri ve çalışanlarını nasıl yok sayarsınız. Covid sürüntüsü, kan ve kültürle ve daha birçok kimyasal maddeyle çalısan Laboratuvar teknisyenleri teknikeri ve çalışanları bu muameleyi hakkediyor mu Tibbi Sekreter, Odyolog. Psikolog. Fizyoterapist. Evde sağlık teknisyeni, Eczaci, Sağlık fizikçisi, Diş protez teknisyenleri vb gibi sağlık çalışanlarını nasıl yok sayarsınız.

Sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde Memur, VHKI. Aşçı, Hizmetli, Hastabakıcı vb gibi kadrolarda çalışan arkadaşlar sağlık hizmetlerinin bir parçası değil mi. Teknik hizmetlerde çalışan teknisyen ve teknikerler sizi nasıl hatırlasın, Hasta çocuğunu evde bırakıp sabaha kadar tek kişi olarak ayakta nöbet tutan hemşirenin hiç mi değeri yok. Yoğun bakımlarda hastalara her türlü hizmeti veren sağlık çalışanlarının yaptığı hizmeti nasıl görmezden gelirsiniz. Ameliyathanelerde hastaları uyutup ayıltan anestezi teknisyenleri ve teknikerleri sizi nasıl hatırlasın. Her türlü görevi layıkıyla yapan ve her alanda çalıştırılan sağlık memurları unutulur mu?

Sayın Bakanım, aylardan beri haklı beklenti içindeydik. Zira daha beş ay önce yapılan Toplu sözleşmede etkisiz yetkili yandaş sendikanın beceriksizliği ile görmezden gelinerek gasp edilen haklarımızın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde verileceği ümidini taşıyorduk, bugünü bekliyorduk. Ancak verdiğiniz tek müjdeyle önemli bir meslek grubumuzun biraz da olsa nefes almasını sağladınız, bu olması gerekendi, çok da iyi olmuştur. Sayın Bakan, siz bu ayrımcılığı yapsanız da hekimlerle aramızı açamazsınız, ekip çalışma ruhunu bozamazsınız, çünkü onlar da bu durumdan hoşnut ve memnun değiller.Dünya ve ülkemizde halen daha yaşanmakta olan covid19 pandemisinde kahramanca mücadele eden yorulan ve yıpranan sağlık çalışanları şimdi sizden insani düzeyde geçinebileceği bir ücret bekliyor. Bunu görmezden gelemezsiniz.
Uyguladığınız ücret politikası nedeniyle sağlık çalışanları sayenizde kamu çalışanları arasında en düşük maaş ve mali haklara sahip durumdadırlar. Maaş ve ek ödeme toplamıyla geçinemeyen çalışanlar ailesine, çocuğuna ve evine ayıracağı zaman üç kuruş daha nöbet parası alayım diye sabahlara kadar fazla çalışma yaparak bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. Dört yıllı lisans mezunu bir hemşire veya sağlık çalışanı aylarca uykusuz gece gündüz KPSS'ye çalışıp atandığında, o kurumdaki tür çalışanlardan daha alt düzeyde maaş alan durumuna düşürdünüz. Aile sağlığı merkezinde ve toplum sağlığı merkezinde özveriyle çalışan arkadaşlarımız sizi nasıl iyi hatırlasın

Sabah hastaneye çalışmaya gelip gün içerisinde ihtiyaca göre iki üç servis değiştirilen, bulunduğu hastaneden başka hastanelere, başka ilçelere ve filyasyona sürekli geçici görevle görevlendirilen harcırahını da alamayan sağlık çalışanlarına bu revamıdır.


Müjde müjde dediniz 3600 Ek Göstergeden bir haber yok, çok kısa süre kaldı sözleşmeliler kadroya alınıyor dediniz hiçbir gelişme yok. Emekliliği gelen derecesi en yüksek sağlık çalışanı emekli olmaya korkuyor, zira nasıl geçineceğim diye karar kara düşünüyor.

Türk Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığını ve hepsinin aylık ücretlerine zam yapılması gerektiğini aylardan beri ifade etmiştik. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmelidir.

Sağlık hizmetleri bir ekip işidir, ekibin büyük bölümünün görmezden gelinmesi kabul edilemez Ayrımcılık yapılarak çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz. Maş zammı Hekimlerimiz için de. geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de hayati önemdedir ve kaçınılmazdır.
Türk Saglik-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Aynı talebimizi örgütlenme aslanımızda bulunan Adli Tip Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları için de geçerli ve zaruridir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz.

84 Milyon vatandaşımıza hizmet götüren sağlık çalışanlarını sadece alkışlamak yetmez, emek ve alın teri karşılığındaki hakları verilmelidir. Yapılması gereken tek şey, tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir ücret artışıdır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, elini çabuk tutmalı ve tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde daha vermelidir. Aynı talebimiz memuriyet hizmetini doldurup emekliye ayrılanlar için de geçerlidir Onların da hiç kimseye muhtaç olmadan insani düzeyde yaşama hakları vardır. Değerli basın mensupları ve kıymetli çalışanlar;

Enflasyon 30'larda seyrediyor. Marketlerde tüm ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışı en az ` ile  0'an üzerindedir. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş, geçim zorlaşmıştır. Temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamları artık takip etmekte zorlanıyoruz. Yabancı para birimlerinin artışıyla birlikte ev kirasından, eğitim ve sağlık giderine, elektrikten, doğalgaz ve suya, akaryakıttan Lpg ve kömüre zam fırtınası devam ediyor. Sabit maaşlıların yani biz çalışanların ve emeklilerinin, asgari ücretlilerin hayatlarını sürdürmeleri zorlaşmış imkansız hale gelmiş ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır, haklarımızı ya alacağı ya da alacağız. yılmak yok. mücadelemiz kesintisiz sürecektir.

Ülke genelinde ve İlimizde İşbırakma eylem kararlarımızın alınmasının ardından Sayın Genel Başkanı Kahveci, dün parti grup başkanlıklarına TBMM'de ziyaret gerçekleştirdi, Ardından Ankara şehir hastanesi önünde çok görkemli bir miting ve basın açıklaması yaptık ve bu miting ülke gündemine oturdu. Dün gece ise eylemlerimiz karşılıksız kalmadı TBMM'de grubu bulunan partilerin ortak kararı ve önergesiyle sağlık çalışanlarına ilave zam verilmesi bugün görüşülerek karara bağlanacağı ilan edildi. İnşallah bu zammın miktarı beklediğimiz oran ve miktarda olacaktır.

Türk Sağlık-Sen'dikamızın bu sabah itibarıyla Türkiye genelinde ve ilimizde uygulamaya koyduğu bir saatlik eylem kararına uyarak katılımınız nedeniyle siz değerli sağlık çalışanları arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor TBMM'de görüşülecek olan tasarı ile kabul edilebilecek bir oran ve miktarda ücret zammı olmaması halinde 6 Aralık günü ülkemiz ve ilimizde bir gün işbırakma kararımız uygulamaya girecektir. Umarız Hükümet ve ilgili bakanlık çalışanlarının bugün alanlardan verdikleri mesajı iyi algılarlar.
Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Sabah;08.00 itibariyle iş bırakan siz kıymetli arkadaşlarım hastanelerinize, kurumlarınıza ve işlerinize dönebilirsiniz. Kabul edilebilir bir kazanım olmaması halinde kaldığımız yerden devam edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyoruz. Sağlık çalışanları artık susmayacaktır. Haklarımızın gaspedilmesine seyirci kalınmayacak ve mücadelemiz kazanıncaya kadar devam edecektir.