Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, Ortahisar ilçesinin 5 mahallesinde söz konusu olan imar planlarının askıda olup bölgenin “Kentsel Gelişme Alanı” olarak belirlendiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kutlugün-Düzyurt-Gözalan-Gölçayır-Çukurçayır mahallelerinin18. Madde imar planından çıkartıldığını açıklamıştı. ŞPO ise planların askıda beklediğini tamamen iptal olmadığını belirtirken küçük sanayiler için yapılacak yer seçiminde fiziksel konumuna göre belirlenmemesi gerektiğini kaydetti.

288233048_1247533396053211_6045061798022769055_n

İMAR PLANLARININ İPTAL EDİLMESİ ANLAM TAŞIMIYOR

Başkan Şen, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Söylediğimizde haksız çıkmadık! Kutlugün-Düzyurt-Gözalan-Gölçayır-Çukurçayır bölgesindeki 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptal edilmesi bir anlam taşımıyor demiştik. Zira 1/25000 ölçekli nazım plan ve 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında söz konusu bölge “Kentsel Gelişme Alanı” olarak duruyor.

YENİDEN İMAR PLANI YAPILACAK

Bu demektir ki yarın, olmadı 6 ay sonra ya da yakın gelecekte bu bölgede yeniden imar planı yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesindeki askı evrakları da beni doğruluyor.

TÜM PLANLARI İPTAL ETMELİSİNİZ

TÜRKAV’dan Trabzon'da fetih yürüyüşü! TÜRKAV’dan Trabzon'da fetih yürüyüşü!

Tekrar hatırlatayım; birincisi bölgeye yönelik bir mahkeme iptal kararı var. Bu karara uymalısınız, gereklerini yerine getirmelisiniz. İkincisi bölgenin kırsal özellikleri ile tarımsal kapasitesi devam ediyor, tarım dışı kullanım izni verilmiş olması bu bölgenin tarımsal özelliklerini ortadan kaldırmaz bu nedenle bölgeye yönelik tüm planları iptal etmelisiniz.

FİZİKSEL KONUMUNA GÖRE BELİRLENEMEZ

Üçüncüsü kentsel gelişmeyi ve sanayi yer seçimini herhangi bir analiz ve araştırma çalışması yapmadan sadece fiziksel konumuna ve öngörülere göre belirleyemezsiniz. Eğer sanayi için bir bilimsel yer seçim çalışmanız varsa bunu da açıklamalısınız; dördüncüsü ve sonuncusu yöre halkını ve taleplerini 1000 ve 5000 ölçekli imar planlarını göstermelik olarak iptal ederek geçiştiremezsiniz. Yaşayanlara doğruyu söylemeliyiz!”