Trabzon’da Jandarma Narkotik Timleri nefes aldırmıyor Trabzon’da Jandarma Narkotik Timleri nefes aldırmıyor

Jeoloji Mühendisleri Odası, haziran, temmuz ve ağustos aylarının sel ayaları olduğunu, içinde bulunduğumuz bu aylarda yaşanan sel, taşkın ve heyelanlara karşı önlemlerin alınıp alınmadığını sordu.

Doğu Karadeniz’de şiddetini arttırdı (2)

SADECE 1,5 MİLYON İNSAN ÖLDÜ

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Semi Hamzaçebi, insanın doğaya müdahale etmesine ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan doğal afetlerin 200 yılda 4 kata ulaştığını belirtti. Sadece 1994 ile 2019 yılları arasında küresel ölçekte meydana gelen 7000’den fazla doğa kaynaklı (kuraklık, sel, taşkın, deprem) afette 1.5 milyondan fazla insan hayatını kaybettiği ifade edildi.

TAŞKIN VE HEYELANLAR YÜZDE 70 ORANINDA ARTTI

Yapılan açıklamada Türkiye’nin afet ülkesi olarak bilindiği, bu afetlerin başında taşkın, erozyon, çölleşme ve çığ gibi meteorolojik kökenli afetler gelirken, deprem, heyelan, kaya düşmesi gibi afetler ise meteorolojik olmayan afetlerin en önemlileri olduğu kaydedildi.

Son 50 yıldır meydana gelen doğa kaynaklı afetlerin ilk sırasında %45’lik oranla deprem gelirken, ikinci sırada%18’lik oranla heyelan, üçüncü sırada%14’lük oranla taşkınlar geliyor. İklim değişikliğinin olumsuz ektilerinin giderek artmasının bir sonucu olarak da sadece 2019 yılında ülke genelinde taşkın ve heyelanların diğer afetler içerisindeki oranı ise %70’lere ulaştığı görüldü.

DOĞU KARADENİZ İLK SIRADA

Heyelan ve taşkınların en fazla yaşandığı Doğu Karadeniz’de yine can ve mal kayıpların da en fazla yaşanan bölge olduğunu söyleyen Hamzaçebi, “Doğu Karadeniz Bölgesi ülkede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla yaşandığı, oluşma sıklığı bakımından heyelanların, etki alanı bakımından ise taşkınların en sık görüldüğü ve buna bağlı olarak can ve mal kaybının en fazla olduğu bölgedir. Ülke istatistiklerinden farklı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde doğa kaynaklı afetler içinde taşkın ve heyelanlar %95’lik oranla ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle bölgede afet denilince akla ilk olarak heyelanlar ve taşkınlar gelmektedir. 1929-2019 yılları arasında Türkiye’de 67 ilde ölümcül heyelan olayı kaydedilmiştir. Olay ve hayat kaybı sayıları dikkate alındığında Doğu Karadeniz kıyı illerinin ön planda olduğu görülmektedir. Hatta ilçe bazında bile ölümcül heyelanların en sık meydana geldiği bölge Doğu Karadeniz Bölgesi’dir.

Doğu Karadeniz’de şiddetini arttırdı (1)

YAZ MEVSİMİNE DENK GELİYOR

İstatistikler değerlendirildiğinde, bölgede ölümcül heyelan olayla­rının %51’i ile ölümlerin %72,5’i, ilkbahar sonu ve yaz mevsimine karşılık gelen Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşmiştir. Heyelan ve sel olaylarının ilkbahar sonları ve yaz aylarında meydana gelmesi bu olaylar üzerinde küresel iklim değişikliğine bağlı ani ve şiddetli yağışların etkili olduğunu göstermektedir.

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ RİSKİN AÇIKLANMAMASI

Topraklarının çok büyük bir bölümü doğa kaynaklı afet riski taşıyan Doğu Karadeniz’de; yeni yerleşim alanları, karayolu güzergahları, doğalgaz boru hatları, hatta regülatör, hidroelektrik santral ve baraj gibi büyük mühendislik yapıları için uygun yer seçilirken jeolojik-jeoteknik etütlere gereken önemin verilmemesi, bu yapıların heyelan, kaya düşmesi ve taşkın riski taşıyan alanlara denk gelmesine neden olmakta, bu durum sonucunda ise can ve mal kayıpları büyük boyutlara ulaşmaktadır.

KIYI İLLERDE YAĞIŞ ORANI ARTACAK

Yapılan bilimsel çalışmalarda Doğu Karadeniz kıyı illerinde gelecek 20 yıl içinde aşırı ve ani yağış oranın %20 artacağı belirtilmektedir. Bu sonuç, heyelan ve taşkın gibi afetlere karşı alınacak önlemlerin günümüz koşullarında elde edilen verilerle belirlenmesinin pek mümkün olmayacağı net olarak göstermektedir.

ACİL EYLEM PLANI İÇİNE ALINMALI

Öncelikli olarak Doğu Karadeniz illeri pilot alınarak doğa kaynaklı afet riski taşıyan alanların belirlenmesi, gelecekte bu alanlarda bir mühendislik projesinin planlanması durumunda jeolojik-jeoteknik çalışmalarının detaylı olarak yapılmasını sağlayacak bir altlığın geliştirilmesi, sonrasında bu uygulamanın bir acil eylem planı içerisine alınarak tüm illere yayılması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

AFETLER KAÇINILMAZ OLUR

Aksi taktirde Ağustos 2020’de Dereli, Doğankent ve çevresinde yaşanan taşkın ve heyelanlara, Ağustos 2021 Batı Karadeniz’de yaşanan taşkınlara benzer afetleri yaşamaya devam edeceğimiz kaçınılmaz olacaktır.” açıklamalarına yer verdi.