Trabzon’da tüm hekim sendikaları HekimSen, Hekim Birliği, Tabib-Sen ile Trabzon Tabip Odası Konya’da hastanede görevi başında öldürülen meslektaşları için Numune Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. 2 gün iş bırakan eylemler basın açıklamasının ardından yürüyüş yaparak Trabzon Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Yürüyüşte alkışı ve ıslığı hiç kesmeyen hekimlere çevredeki vatandaşlardan da destek geldi.

WhatsApp Image 2022-07-07 at 13.00.26 (1)

Sağlıkçıların grevine yine bugün saldırı sonucu öldürülen İstanbul’da öldürülen Avukat meslektaşları için yas tutan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın ile CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman da destek verdi. 

WhatsApp Image 2022-07-07 at 13.00.27

MÜNFERİT DEĞİL TOPLUMSAL BİR OLAYDIR

Tabip Odası Başkanı Kibar Güven, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Başkan Genç: “Hakemlik mesleği eleştiriye en açık alan!” Başkan Genç: “Hakemlik mesleği eleştiriye en açık alan!”

“6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldın sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldııılaıııı artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak somun bireylere indirgendi.

WhatsApp Image 2022-07-07 at 13.00.28

BEYAZ KOD VERİLERİ PAYLAŞILMIYOR

Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı "Beyaz Kod” velileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmaınıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

WhatsApp Image 2022-07-07 at 13.00.29

CİNAYETLE SONUÇLANDI

Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı, Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm soıumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedefhaline getirnıekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.
Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoıuz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahamınülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngöıiîlebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir.

ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğuınıızu bir kere daha beliıliyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz!

WhatsApp Image 2022-07-07 at 13.00.32

HESAP SORACAĞIZ

Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüın sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki talepleriınize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağınıızı bir kez daha ifade ediyoruz.” 
Ardından Hekim Sen Trabzon Şubesi açıklamalardan bulundu.