Trabzon Barosu 2022/2023 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Meydan Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın, “2022-2023 Adli Yılının, Avukatlarımıza, hakim ve savcılarımıza, yargı çalışanlarımıza, ülkemize ve vatandaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum. Adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüten, insanların haklarına ve adalete erişimini sağlamak için her zorluğa korkusuzca göğüs geren meslektaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor ve görevi sırasında can veren meslek şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

“Adil bir yıl istiyoruz” (3)

YARGI BAĞIMSIZLIĞI..

2022-2023 Adli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır.

AVUKATLARIN VARLIĞINA BAĞLI

Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması gerektiğini bıkmadan ve usanmadan tekrar ediyoruz. Zira Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınmasını sağlayan ve hukuk devletinin olmazsa olmazları  adil yargılanma hakkı” ve ‘’ Hak arama özgürlüğü’’ dür. Bu hakkın uygulanması, korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; bağımsız mahkemelerin, tarafsız ve donanımlı hakimlerin, insan haklarına saygılı, sanığın aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak suretiyle gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin gerçekleşmesine katkı yapacak bilgili ve sorumlu savcıların ve yine bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen savunma mesleğinin onurlu temsilcileri cesur ve bağımsız avukatların varlığına bağlıdır.

“Adil bir yıl istiyoruz” (1)

ADALETE ERİŞİMİ ENGELLENMEKTEDİR

Bu nedenle avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür kılmak, yargılama sürecinde etkili ve işlevsel yapmak yaşamsal değerdedir. Oysaki her geçen gün savunmaya değer kattığından şüphe duymadığımız Avukatların sayısı artarken, iş alanları daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Alternatif çözüm yolları adı altında yargı dışı alanlar genişletilirken, dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi engellenmektedir.

Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, mesleki eğitimin ve staj eğitiminin içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir.

ÖLDÜRÜLMEKTEYİZ..

Ve bizler, yurttaşların haklarını korumak için bunca zorluğa rağmen görevimizi yaparken, müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanmakta, yargılanmakta, saldırıya uğramakta ve hatta öldürülmekteyiz.

Geçmişten Günümüze Trabzon'da Habercilik Geçmişten Günümüze Trabzon'da Habercilik

“Adil bir yıl istiyoruz” (4)

 İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR MAAŞ

İş te tam da bu nedenlerle; Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği, AAÜT’nin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü,  stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz.

ADİL BİR ADLİ YIL İSTİYORUZ

Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz.” açıklamalarında bulundu.