Trabzon Kazak milletini Türkiye’de ilk tanıyan şehirlerden biridir. SSCB’nin yıkılmasından sonra Sarp Kapısı’ndan Türkiye’ye akın eden insanlar arasında Kazaklar da yekün teşkil etmekteydi. Diğer Orta Asya ülkesi topluluklarından daha gururlu ve kendilerine özgü daha farklı davranış biçimleri mevcuttu.  İlerleyen yıllarda KTÜ’de öğrenim gören kazak öğrencilerde de aynı tavır dikkati çekmekteydi.

kazakistan haber-1

Kazakistan bugün bir iç çatışmanın bunalımını yaşıyor. Ülke yönetimi önüne geçilemeyen iç çekişmesinin doğduğu krizle Rusya’yı yeniden ülkesine davet etti. Rusya’nın Kazakistan’a daveti bilinçli bir davet miydi yoksa bir mecburiyet miydi? Yaşanan olayların üzerinden henüz bir hafta geçmeden dünyadaki analistler olayların bu noktaya gelmesinin Rusya ile ilgisi olmadığını söylüyor.

kazakistan 2

Büyük oranda ve ortak kanaat Kazakistan’daki iç siyasi gelişmeler ülkeyi bu noktaya getirdi. Buna itiraz edenler de var. Bunlardan biri de Avrasya editörlerinden Nazgül Kenzhetay…