TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, proje ihalesi tamamlanan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin ihale aşamasına getirildiğini açıkladı.

2022 yılında hayata geçmesiyle birlikte 3 yıl sürecek bir çalışmayla Trabzon’un yanı sıra bölgenin ve ülkenin ileri teknolojik ürünlerin üretilmesine ve ihracatına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

IMG_7362

Yatırım Adası, 278 hektar deniz dolgusu üzerinde 188 adet parsel üzerine inşa edilecek olup 28 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak. Yüksek teknolojik üretimle ön görülen ihracatın 1 milyar 396 dolar olduğu, gıda teknolojisi, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri, güvenlik tekonolojisi, Uzay ve havacılık, bilişim teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik ve otomasyon ve otomotiv teknolojileri alanında firmaların yer alacağı ifade edildi.

Yatırım Adasının bölgenin ve ülkenin ihracatına yapacağı katkıyı anlatan Hacısalihoğlu, “Yatırım Adası Endüstri Bölgesi şehrimizde yapılması için uzun çalışmayla başlayan bir proje. Bu proje ile ortaya koyulan vizyon doğrultusunda Trabzon ile sınırlı kalmayacak olup bölge ve Türkiye’de sanayi yönlü Ar-Ge ve yenilikçilik ekseninde ülkemizin uluslararası rekabetine katkı sağlayan bir merkez olacak. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi projesi ile bölgenin; AR-GE ve inovasyon odaklı, katma değer yaratan ileri teknolojik ürünlerin üretilmesi ve sanayinin gelişmesine yönelik bölgeden yapılan ihracatın artırılmasını hedefleyen bir merkez olması hedefleniyor. Yatırım alanı sayesinde sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm altyapıyı oluşturacak teknolojik üretim, katma değerli ürün ve ihracata katkı sağlayacak. Yatırım Alan Projesi ile yabancı yatırımcıları bölgeye çekmeye katkı sağlayacak.

trabzon_yatirim_adasinda_ihaleye_gecildi_h366095_c3133

TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK

Sözlerinin devamında Hacısalihoğlu şunları söyledi: “Trabzon hinterlandında olan Rusya, Ukrayna, Kafkaslar, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki yatırımcılar için güvenli yatırım alanı olma niteliği taşıyacak. İleri teknoloji içeren alanlarda yatırımcılara ortam sağlayacak olan Trabzon Yatırım Adası sayesinde bölgemizdeki üniversitelerin ve akademisyenlerin bilimsel alanda güncel gelişmeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerini uygulayabilecek olup, üniversite-sanayi işbirliği içinde alt yapı sağlanmış olacak.

İleri teknoloji içeren alanlarda yatırımcılara ortam sağlayacak olan Yatırım Adası Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyacaktır. Bu yönüyle de Sanayi 4.0'a da uyum sağlamamıza zemin hazırlayacak. Sanayi 4.0, bölgemizde tam olarak yok. Bu bakımdan öncü olmuş olacağız.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ SORUNUNU ÇÖZECEK

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nitelikli işgücü sorunu var. Bu sorunun giderilmesine büyük katkı sağlayacak. Özellikle dijitalleşme konusunda sadece işverenlerin değil, tesislerin dijitalleşmesi değil, aynı zamanda kullanıcıların dijitalleşmesiyle birlikte çalışma hayatında başarı sağlayacağı gibi sosyal yaşantısında da büyük değişiklik olacaktır.

TRABZON’UN MİLLETVEKİLLERİ SAHİP ÇIKARSA YATIRIM ADASI 2022 (1)

PAZARDA BÜYÜK PAYA SAHİP OLACAĞIZ

Yatırım Adasının enerji sarfiyatını minimize etmek için Dalga Enerjisi üretimi altyapısına ve güneş enerji sitemlerine olanak sağlayacaktır. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi kurulurken Yeşil Endüstri Bölgesi kriterlerini dikkate alarak alt ve üst yapıları oluşturacak. Böylece Avrupa Yeşil Mutabakatın getirmiş olduğu kriterlere uyumlu bir yapıda olup yurtdışı pazarda tedarikçi konumunda tercih edilebilir bir alan olacaktır. Bu sayede pazarda büyük paya sahip olacağız. Avrupa tedarikçilerini seçerken Yeşil Mutabakatına uymuş firmaları seçmeye özen gösteriyor.

Gözden kaçırmayın

Başkan Genç Tünel Akvaryumu 61medya'ya anlattı Başkan Genç Tünel Akvaryumu 61medya'ya anlattı

2019 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planına uyarak projeyi geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020-2024 Stratejik Planına uygun tasarlandı. On Birinci Kalkınma Planına ve DOKAP Eylem Planına uygun şekilde hazırlandı.

IMG_7366

Proje fikri ortaya atıldığında çalıştaylar yapıldı. Dünyadaki örnekleri yerinde inceleme yapılarak bölgemizin ihtiyacına binaen hangi konumda bize uyarlanabilir şeklinde modelleme yapılarak 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Kendisinin bize verdiği hedefle projenin önemli olduğunu, çalışmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Hatta o dönem kanunu yoktu. Cumhurbaşkanımız ‘kanunu biz çıkartırız.’ dedi. Ardından 2017’nin Temmuz ayında sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılarak kanun düzenlenmesi tamamlanmış oldu. Bölge seçimiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdürdük. 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak işlemler başlatılmıştı. 2019 yılında yönetici şirketi kurup Cumhurbaşkanımızın da onayına sunduk. Sonucunda Trabzon’un Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi sınırları içerisinde 4737 sayılı kanun gereğince 278 hektarlık alan Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ilan edilerek yatırım programına alınması sağlandı.

3 TAŞ OCAĞINDAN BİRİNİN ÇED RAPORU TAMAMLANDI

Proje ihalesi yapıldı. Batimetri, halihazır ve karar haritaları hazırlandı. 23 adet saha sondajları tamamlandı. Bunun gibi tüm teknik raporlar tamamlandı. ÇED raporları çalışmasında sona gelindi. Dolgu için kullanılacak taş ocağı yer seçimleri yapıldı. Bunun için 3 yer tespit edildi. Bir ocağın ÇED raporu alındı. Diğer iki ocağın ruhsatları ise başvuru aşamasında.

278 HEKTAR ALANI ÜZERİNDE 188 PARSEL

278 hektarlık alanın sınırları içerisinde denizel alanda yapılan batimetrik ölçülere göre deniz derinliği 0 ile 20 metre arasında olup proje alanının deniz üzerinde ortalama +5 metre kotuna kadar yükseltilmesi ve yaklaşık 33 milyon metreküp taş dolgu yapılması söz konusu. Bunların yanı sıra diğer altyapı çalışmaları etüt projeleri de hazırlandı. 10 dönüm üzerine 188 parsel olarak örüyoruz. Yatırımcının talebi doğrultusunda imar planı 100 dönüme kadar çıkacak tarzda dizayn edildi. Bölgesel olarak yatırımcıların da yer almasını istiyoruz.

28 BİN 200 İSTİHDAM…

Projenin en önemli kısımlarından bir tanesi istihdam. Direkt istihdamda yapmış olduğumuz hesaplamalara göre 28 bin kişi istihdam edilecek. Teknolojik yan sanayinin gelişmesi adına da önemli yatırımlar olacağı açık ve nettir.

trabzon_yatirim_adasinda_ihaleye_gecildi_h366095_c3133

PROJE İHALE AŞAMASINA GETİRİLDİ

Proje yaklaşık 3 yılda tamamlanması öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte bunun hayata geçeceğini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projenin gerçekleşmesi için bizi yönlendirdi. Biz de alt yapı ve uygulama çalışmalarını tamamlayıp ihale aşamasına getirdik. Bekliyoruz ki 2022 yılında az ödenekle de olsa proje başlasın ve önümüzdeki yıllarda da tamamlanmasın. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin orta ve yüksek teknolojilerdeki üretimin ve ihracatının artmasına büyük katkı sağlayacak. O tarihlerde Trabzon bölgesinde kanunu düzenleme yapıldı. Fakat bugün Türkiye’de 23 adet özel iller dahil olmak üzere endüstri gelişimi oldu. Ne kadar önemli olduğu ortada. Biz de arzu ediyoruz ki bölgemizde hayata geçsin.”

Rabia MOLLAOĞLU