Orman teşkilatı geleneksel çalışmasını yapıyor

Fatoş YETİMHELLAÇ - Orman teşkilatı yurdun dört bir yanında ormanı gençleştirme, hasta, yaşlı ve faydasız ağaçları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyasetten uzak, her dönem yapılan ve ormanlarımızı geleceğe taşımayı amaçlayan bu çalışmanın bir benzeri de Maçka’da yapılıyor. Maçka’nın iki bölgemsinde yürütülen bu çalışmaya karşı bir platform oluşturularak tepki gösteriliyor. Bu tepkiler tamamen yersi ve karşılığı olmayan tekiler. Orman teşkilatı hu çalışmayı yapmazsa gelecekte ülkenin ormanları tamamen yok olabilir.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Maçka Orman İşletme Teşkilatı Müdürü Sıddık Aydın yukarıdaki gerçeğin ayrıntılarını anlattı,  “Ormanlara yapılan bakım, gençleştirme müdahaleleri ağaç kesilerek yapılmaktadır. Ormanların devamlılığı ve sürdürülebilir orman yönetimi ormancılık politikamızı oluşturmaktadır. Kesilen ağaçlar için endişe etmekte hatta orman işletmelerinin ormanlara zarar verdiğini düşünmektedirler. Ancak yenilenebilen doğal kaynak olan ormanlarda orman mühendisleri tarafından yapılan teknik müdahaleler ormanların bakımını yaparak gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakmayı hedeflemektedir” dedi.

Ormanlarda gençleştirme yapılıyor (1)

 “ORMANLARA YAPILAN BAKIM, GENÇLEŞTİRME MÜDAHALELERİ AĞAÇ KESİLEREK YAPILMAKTADIR”

Maçka’da kesimlerin tepkilere neden olmasının ardından yapılan uygulamanın ne anlama geldiğini anlatan Aydın, “2021 yılında 83.303 m3 dikili ve tahsisli ağaç satışı gerçekleşmiştir. Buna karşılık 542.500 adet Kayın, Ladin, Ceviz ve Yalancı Akasya fidanları dikilmiştir. 2022 yılında 80.000 m3 dikili ve tahsisli ağaç satışı planlanmaktadır. Planlanan miktarın 59.625 m3 dikili ve tahsisli ağaç satışı yapılmış ve üretime verilmiştir. Amenajman plan verilerine göre 2022 yılında yıllık planlanan kesim miktarı 91.856 m3 karşılık 80.000 m3 olarak gerçekleştirilecek ve 2022 yılında 140.047 m3 orman servetinde artış olacaktır. İşletme Müdürlüğümüz İpekyolu Şefliği Paparza yaylası Mevkiinde Bakım ve Gençleştirme çalışmalarının amenajman ve silvikültür planlarına göre zaman- mekan düzenlemesi ile iş gücü kriterleride göz önüne alınarak plan uygulaması 2021 ve 2022 yılları içerisinde yapılmaktadır.  Ormanlara yapılan bakım, gençleştirme müdahaleleri ağaç kesilerek yapılmaktadır. Ormanların devamlılığı ve sürdürülebilir orman yönetimi ormancılık politikamızı oluşturmaktadır. Kesilen ağaçlar çevre bilinci ve yeşili koruma güdüsü ile hareket eden vatandaşlarımızı üzmekte, doğal yapıya müdahale edilmeden ağaçları koruyarak ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini istemektedirler. Kesilen ağaçlar için endişe etmekte hatta orman işletmelerinin ormanlara zarar verdiğini düşünmektedirler. Ancak yenilenebilen doğal kaynak olan ormanlarda orman mühendisleri tarafından yapılan teknik müdahaleler ormanların bakımını yaparak gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakmayı hedeflemektedir” sözlerini kaydetti.

trabzon ormanları 2 (1)-1

Ormanların kesilmesi ile ilgili köylerde yanlış anlama olduğunu belirten Aydın tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Ormanların devamlılığı ve yaşlanmış ormanların yerine doğal yolla genç bireylerin sahaya getirilmesi için sahada kaliteli tohum tutma özelliğine sahip ağaçlar bırakılarak ara ve alt tabakada bulunan ağaçlar sahadan uzaklaştırılmaktadır. Buna göre; İpekyolu Orman İşletme Şefliğinin Bakım bölmeleri ve Doğal yolla gençleştirilecek bölmeler Paparza mevkiinde olması ve üretim çalışmalarının başlamasıyla beraber ormanlar tıraşlama şeklinde kesildiği ve gelecek yıllarda ormanların yok olacağı civar köylüler ve yörede yaşayan insanlarda tedirginlik oluşturmuştur. Oluşan tedirginlik ormanları ve doğayı koruma güdüsü ile olduğunu düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile yapılan görüşmelerde yapılan çalışmanın teknik boyutu anlatılarak ormancılık çalışmaları içerisinde yapılan çalışmaların gerekliliği anlatılmıştır. Daha önce teknik çalışma yapılan alanların dernek ve siyasi parti temsilcileri ile yerinde görülmesi ve ne yapılmak istendiği ve ne yapıldığı gösterilmek için program yapılmış ancak uygun hava şartları oluşmadığından arazi programı gerçekleştirilememiştir.  Buna rağmen sosyal medyada ve basılı medyada yapılan çalışmalar ormana zarar vereceği algısı oluşturacak haber yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.”

trabzon ormanları 2 (1)

ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLANILDI

“85 nolu bölmede Lcd3 meşcere tipine ait 11 hektar sahada İpekyolu İşletme Şefliği tarafından 2021 yılında 3365 m3 Hazırlama kesimi damgası yapılmış ve 11.10.2021 tarihli Açık Artırma usulü ile satışı yapılmıştır. Hedefimiz sahadaki üretim çalışması biter bitmez makineli diri örtü temizliği yaparak toprağı bu yıl içerisinde gençliğe hazırlamaktır. 88 nolu bölmede Lcd3 meşcere tipine ait 15 hektar sahada İpekyolu İşletme Şefliği tarafından 2021 yılında 5660 m3 Hazırlama kesimi damgası yapılmış ve 28.04.2022 tarihli Açık Artırma usulü ile satışı yapılmıştır. Üretim Çalışmaları devam etmektedir. Silvikültür Detay Planı zaman-mekan düzenlemesine ait tabloda Ladin’de bol tohum yılının 2022 olabileceği tahmin edilmiştir. Ladin ağaçlarında bol tohum tespiti yılı içerisinde yapıldığından sahanın yetiştirilebilmesi ve bol tohum yılının kaçırılmaması adına tabi tensil sahalarımızda hazırlama kesimlerine önem verilmektedir. İlgili İşletme Şefliğimizce yapılan uygulamada yörede iş gücü yetersizliği de göz önüne alınarak ağaçların kesilip boşaltılması, diri örtü temizliği ve toprak işlemenin zamanında yapılıp sahadan çıkılması için çalışmalara erken başlanılmıştır.”

trabzon ormanları 2 (2)

KÖYLÜLERDE YANLIŞ ALGI OLUŞTU

“İpekyolu Şefliğimiz Ormanüstü Mevkiinde yapılan kesimlerle ilgili yöre insanı kamuoyunda yanlış algı oluşturmuştur. İpekyolu Orman İşletme Şefliğinin Bakım bölmeleri ve Doğal yolla gençleştirilecek bölmelerin birbirine yakın mevkiinde olması ve üretim çalışmalarının başlamasıyla beraber ormanların tıraşlama şeklinde kesildiği ve gelecek yıllarda ormanların yok olacağı gibi gerçeği yansıtmayan düşüncelerin yayıldığı görülmektedir. Yörede yaşayan vatandaşlar civarlarına yakın yerlerde kesime karşı olduklarını beyan etmektedirler. Ormanların devamlılığı ve yaşlanmış ormanların yerine doğal yolla yeni genç bireylerin sahaya getirilmesi için sahada kaliteli tohum tutma özelliğine sahip ağaçlar bırakılarak ara ve alt tabakada bulunan ağaçlar boşaltılmaktadır.

trabzon ormanları 2 (3)

Trabzon'da İlçe başkanı isyan etti! "Çözüm bulunmak zorundadır" Trabzon'da İlçe başkanı isyan etti! "Çözüm bulunmak zorundadır"

İleriki yıllarda kozalakları olgunlaşan ağaçlar bol tohum yıllarından önce sahada toprak işlemesi yapılarak dökülen tohumlardan genç bireylerin getirilmesi amaçlanmıştır. Maçka Orman İşletme Müdürlüğü; üretimden elde ettiği gelirle devlet ekonomisine katkı sağladığı gibi fidan dikimi, orman yolu yatırımları, ormanların yangın ve zararlılardan korunması, ormanlardan verilecek izinler ve orman köylüsünü destekleme kredileri gibi sosyal konularda da çalışmalarını sürdürmektedir.”