Trabzon’un gastronomi turizminde markalaşması bilimsel araştırma oldu.

Fatoş YETİMHELLAÇ - Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Sertan Çataklı ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Yıldırgan Destinasyon markalaşmasında gastronominin rolü araştırmasında Trabzon’u ele aldı. Yapılan çalışmanın sonucunda Trabzon mutfağının bir marka değerine sahip olduğu ve yöre gastronomisinin şehrin markalaşmasına yönelik katkısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara karşın araştırmada, Trabzon’un gastronomisinden çok doğal güzellikleri ile ön planda olduğu ve Trabzon’a gastronomi amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça düşük olduğu da gözlemlendi.

Trabzon mutfağının marka değeri yüksek (2)

TRABZON’DA GASTRONOMİ TANITIMLARI YETERSİZ

Trabzon’a gelen yerli turistlere üzerinde yapılan anket çalışmalarıyla neticesinde bulguların toplandığı araştırmada Trabzon mutfağının marka değere sahip olduğu belirlendi. Trabzon mutfağının bir marka değerine sahip olduğu ve yöre gastronomisinin şehrin markalaşmasına yönelik katkısının olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunlara karşın araştırmada, Trabzon’un gastronomisinden çok doğal güzellikleri ile ön planda olduğu ve Trabzon’a gastronomi amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça düşük olduğu da gözlemlendi. Öte yandan destinasyon markalaşması ölçeğindeki ifadelere verilen yanıtlar doğrultusunda katılımcıların, Trabzon ve Trabzon gastronomisi hakkında genel anlamda olumlu bir algıya sahip olduğu tespit edildi. Bu anlamda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Trabzon gastronomisini şehrin turizmi açısından önemli bir unsur olarak gördüğünü söylemek mümkündür.  Trabzon’un, yeşillik ve doğallık bakımından oldukça pozitif bir imaja sahip olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca elde edilen bu sonuç doğrultusunda, Trabzon gastronomisine yönelik tanıtım ve  pazarlama  faaliyetlerinin  yetersiz  olduğunu da söylemenin mümkün olduğu ortaya çıktı.  Elde edilen bu sonuçlar neticesinde, genel anlamda Trabzon’un gastronomi turizmi açısından önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve gastronomi turizminin şehrin markalaşmasında etkili  olduğunu  ifade  edilebilir. 

Trabzon mutfağının marka değeri yüksek (1)

Trabzon Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Trabzon Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia!

GASTRONOMİ TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Araştırma sonucunda Trabzon’da gastronomi turizminin gelişmesi için ortaya çıkan öneriler şu şekilde oldu: “Trabzon gastronomisinin tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde hem bilimsel hem de kültürel etkinlikler gerçekleştirilebilir. Trabzon ilinin yöresel yemeklerini anlatan ve insanları bilgilendiren yazılı kaynaklar ulusal ve uluslararası standartlarda yayınlanarak çoğaltılabilir. Dijital platformlarda Trabzon ve gastronomisi hakkında bilgiler sunan tanıtım reklamları daha etkin bir şekilde kullanılabilir. Trabzon yerel yönetimleri, şehrin yöresel yemek çeşitliliğinin ilgili mecralarda tanıtılması adına hazırlan proje ve uygulamalara öncülük edebilir. Trabzon’a özgü yöresel lezzetler sunan işletmeler, yöre gastronomisini yazılı kaynaklarla veya dijital platformlar aracılığıyla turistlere tanıtabilir. Yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personel, Trabzon mutfağı hakkında bilgi sahibi olmalı ve turistlere yöre mutfağı hakkında bilgiler verebilmedir.  Bu nedenle yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personele yöre mutfağı hakkında eğitimler verilebilir. Seyahat acenteleri, Trabzon’un gastronomisini tanıtmak için gastronomi turlarını özel olarak düzenleyebilir ve turistlere Trabzon yemekleri hakkında ayrıntılı bilgiler verebilir.”