TÜBAKKOM 14. Dönem Genel Kurulu Trabzon Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel Kurula Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. R. Erinç Sağkan, TBB Başkan Yardımcısı ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Av. Sibel Suiçmez, TBB Yönetim Kurulu üyeleri Av. Nizam Dilek, Av. R.Erhan Toprak, Baro Başkanları ve 73 Barodan 223 avukat katılım sağladı.

Trabzon trafiği artık bu yükü kaldırmıyor Trabzon trafiği artık bu yükü kaldırmıyor

TÜBAKKOM 14. Dönem Sözcüsü Trabzon Barosu Başkanı Sayın Duygu Keleş Aydın'ın açılış konuşmasının ardından TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Sayın Av. Sibel Suiçmez ve TBB Başkanı Sayın Av. Ramiz Erinç Sağkan'ın konuşmaları akabinde Sanatçı Songül Nadir tarafından "Medine" adlı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

TÜBAKKOM DÖNEM SÖZCÜLÜĞÜNE KIRIKKALE BAROSU SEÇİLDİ

Daha sonra TÜBAKKOM 15. Dönem Sözcüsü seçimi için 73 baro başkanlığından 87 delege oy kullandı.     Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 14. Dönem Genel Kurulu’nda en yüksek oyu alan Kırklareli Baro Başkanlığı TÜBAKKOM 15. Dönem Sözcüsü seçildi. 73 barodan 87 avukatın oy kullandığı seçimlerde Yürütme Kurulu üyeliklerine; Ankara, İstanbul, İzmir barolarının yanı sıra İç Anadolu Bölgesini temsilen Nevşehir Barosu, Ege Bölgesini Temsilen Kütahya Barosu, Marmara Bölgesini temsilen Bilecik Barosu, Akdeniz Bölgesini temsilen Antalya Barosu, Karadeniz Bölgesini Temsilen Zonguldak Barosu, Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Erzurum Barosu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsilen Şanlıurfa Barosu seçildi.

Olması gereken olduOlması gereken oldu 6Olması gereken oldu 5Olması gereken oldu 4Olması gereken oldu 3Olması gereken oldu 2