DEVA Partisi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Günaydın, Trabzon Araklı İlçesine bağlı Taşönü Mahallesinde kurulan katı atık tesisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurulan tesis hakkında alınması gereken tedbirler olduğunu söyleyen Günaydın, Araklı Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisini ziyaret ettiği ifade ettim.

Bakan Muş Trabzon'da Bakan Muş Trabzon'da

WhatsApp Image 2022-08-27 at 19.07.48

Ziyaretinin ardından Günaydın, bazı önerilerde bulunarak tesisle ilgili sorunları tek tek sıraladı.

İşte o sıralama:

  1. “Tesis için yer seçiminde uygunluk bulunmamaktadır. Altı mahallenin ortasına kurulmuş ve kuruluş için gerekli olan yerleşim yerlerine uzaklık dikkate alınmamıştır. Tesis ile konutlar arasında bir yol mesafesi bulunmaktadır. Tesis yapıldıktan sonra tesisin etrafındaki araziler satın alınma yoluna gidilmektedir.
  2. Entegre katı atık tesisinde bakiye atıkların depolanacağı yer üç yıl gibi kısa bir sürede dolma noktasına gelmiştir(resimden görülebilir). Bu da bize işlenmeyen/işlenemeyen atıkların doğrudan depoya aktarıldığını ifade etmektedir. Bunun sonucunda ise yaşamı olumsuz etkileyen ağır kokunun oluşmasına ve işlenmemiş atıklara kuşların yoğun bir şekilde akın etmesine neden olmaktadır.
  3. Tesisin yerinin seçilmesinde ve işletme aşamasında maalesef insana karşı duyarlı davranış sergilenmemiş ve sergilenmemektedir. Zira oluşan ağır koku mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini bozmaktadır.
  4. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Madde 7/d gereğince Trabzon ve Rize İl Müdürlükleri, Atıkların oluşumundan betarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla, uygunsuzluk halinde yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığı bilgi vermekle yükümlüdür. İl müdürlükleri bu yükümlülüğünü yerine getirmelidir.
  5. Aynı Yönetmeliğin Madde 10/d'ye göre atık işleme tesisleri, Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla yükümlüdür. Buna göre atık işleme tesisi bakiye atıkların koku oluşturmayacak şekilde yönetilmesi yükümlülüğünü yerine getirmelidir.
  6. Türkiye'de Dünya standartlarında olan ilk entegre katık atık tesisi olduğu ifade edilen bu tesisin dünya standartlarına uygun olaraktan işletilmesi gerekir. Bu hem yöre sakinleri için hem de firmanın kamuoyu nezdindeki algısı için önemlidir. Zira sürekli tartışma konusu olan ağır koku durumu hem vatandaşları olumsuz etkiliyor hem de tesisi olumsuz etkiliyor.
  7. Firma dünya standardında olduğu ifade edilen tesisinin gerçekten dünya standardında olduğunu ortaya koyması ve ağır koku sorununu çözmesi için maliyetten kaçmayarak gerekli ilave yatırımları acilen yapmalıdır.
  8. Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği yönetimi(Trabzon ve Rize Valileri ile Belediye Başkanları, Ortahisar, Akçaabat, Araklı ve Vakfıkebir Belediye Başkanlarından oluşan) ile yerel siyasetin sorunun çözümü için Bakanlık ve tesis yönetimi ile sorunun çözümü konusunda daha aktif rol oynaması gerekir.”