Tarım Bakanlığı'nın 2021’de açıkladığı Fındık Raporu, verim düşüklüğünün nedenlerini ortaya koydu.

Başkent'te Trabzon Zirvesi! Başkent'te Trabzon Zirvesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılına ilişkin Fındık Raporu’nu açıkladı. Raporda verime ilişkin yaşanan sorunlarla birlikte, yapılması gereken planlama ve dünyada fındık sektöründe yaşanan gelişmeler de yer aldı.

fındık fiyatları güncel 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılına ilişkin Fındık Raporu’nu açıkladı. Raporda bir üreticinin fındıkla geçinebilmesi için en az 22 dekarlık araziye sahip olması gerektiğine dikkati çekildi. Verimde yaşanan dalgalanmalara da işaret edilen raporda, “Verimdeki dalgalanma, fındık bitkisinde görülen periyodisiten kaynaklanmaktadır. Ancak verimi; iklim şartları, gerekli bakım işlemlerinin ya hiç ya da yeterince yapılmaması gibi faktörler etkilemekle birlikte, verim ile ilgili en önemli sorun, üretimin de yoğun olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık bahçelerinin önemli bir kısmının 50-100 yıllık olması, dolayısıyla ekonomik ömrünü tamamlamasıdır. Fındık bahçelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Bahçeler yenilenirken de küresel ısınmanın etkisi (sıcaklık, yağış rejimi, vs. gibi iklim değişiklikleri) göz önünde bulundurularak, uzun yıllar fındıktan yüksek verim alma amacıyla fındık bahçelerinin hangi rakımlarda oluşturulması gerektiği iyi planlanmalıdır.” İfadelerine yer verildi.

fındık haber 65

BİRLİKTE ÇALIŞMA YAPILMASI GEREK

Fındık bahçeleri yenilenirken ormanların gözetilmesi gerektiğine de yer verilen raporda, “Bir diğer husus bahçeler yenilenirken ormanlık alanların tahribine yönelik hassasiyet gösterilerek yenilenmelidir. Ayrıca verim de ciddi kayıplara sebep olan hastalık (bakteriyel yanıklık, külleme, dal kanseri, kök çürüklükleri) ve zararlıların (fındık kurdu, fındık kozalak akarı, yeşil kokarca kahverengi kokarca) iklim değişikliğinin de etkisiyle birlikte nasıl bir seyir izleyeceği ve ne gibi önlemler alınması gerektiği, üzerinde durulması gereken önemli konulardır. Hem bahçelerin yenilenmesinin tespit ve planlaması hem de hastalık ve zararlılarla mücadele konusu; üniversiteler, araştırma enstitüleri, tarım ve orman il müdürlüklerinin koordinasyonunda yapılması gerekmektedir.” denildi.

fındık fiyatları

FARKLI PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMELİ

Türkiye’nin fındıktaki piyasa üstünlüğünü kırabilmek adına dış devletlerin yaptığı çalışmalara da yer verilen raporda, şunlar kaydedildi: “Avrupa Birliği; İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Portekiz gibi üye ülkelerde sert kabuklu meyve üreticilerine yaptığı destekler ile fındık üretimini artırmaya çalışmaktadır. Ayrıca Almanya izlediği politikalarla Arjantin, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde fındık üretimine sağladığı mali desteklerle teşvik etmekte olup, Türkiye’nin bu piyasadaki üstünlüğünü kırmaya çalışmaktadır. Türkiye bir yandan verimi arttırmaya yönelik çözüm odaklı uygulamaları amaçlaması gerekirken, bir yandan da farklı pazarlama stratejileri geliştirmek durumundadır. Özellikle Çin, Hindistan gibi uzak doğu ülkelerine yönelik Türk Fındığı markası adı altında fuar ve etkinliklerle tanıtımına yönelik icraatlar olmalı, mevcut girişimler sıklaştırılmalı ve desteklenmelidir. Farklı pazarlama kanalları yaratılarak hem ihracatı arttırmaya yönelik hem de alternatif pazar alanları oluşturulabilir.”