Şehir Plancıları Odası Başkanı Şen,  TİSKİ’nin Mersin’deki satışı hukuksuz dedi.

Gözden kaçırmayın

Bahar Ayvazoğlu'ndan Hüseyin Örs'e jest! - KTÜ 67. yıldönümü etkinliği Bahar Ayvazoğlu'ndan Hüseyin Örs'e jest! - KTÜ 67. yıldönümü etkinliği

Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen, TİSKİ’nin  yaklaşık yedi milyon liraya satış kararı aldığı Mersin sahilindeki arazinin satışının hukuksuz olduğunu söyledi. Şen, “Sevgili TİSKİ yetkilileri ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yanlış biliyorsunuz ve usulsüz, gayri yasal bir satış yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Mersin’deki arazinin satışı hukuk dışıdır (6)

KAMU YARARINA KULLANILACAK ALANI TİSKİ SATIYOR

Mersin’de TİSKİ’nin satış kararı aldığı alanın kamu yararına kullanılmak için elverişli olduğunu söyleyen Şen, “Eski söylem ile Lebiderya; yani deniz kenarı. Akçaabat ilçesinin denizi, kumsalı, balıkçılığı, kırsal özellikleri ile özdeşleşmiş sakinliği ile tercih edilen sahil kasabası niteliğindeki Mersin mahallesi Saraçlar mevkiinde tamda yukarıdaki tanıma uygun deniz kenarı, sahil şeridi içinde kamu yararına kullanılabilecek bir alan, TİSKİ tarafından satışa konu ediliyor. Satış gerekçesi de alanın meri imar planında konut alanı kullanımlı olmasıymış” dedi.

Mersin’deki arazinin satışı hukuk dışıdır (2)

TİSKİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAYRİ YASAL SATIŞ YAPIYOR

Şen, TİSKİ ve Büyükşehir Belediyesinin daha önce konut alanına dönüştürülmemesi için mahkeme kararı bulunan arsanın satışını yapmaya kalkmasının yasal olmadığını söyleyerek, “Sevgili TİSKİ yetkilileri ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yanlış biliyorsunuz ve usulsüz, gayri yasal bir satış yapıyorsunuz. Zira bu alanın imar planı, belediye hizmet alanı iken geçmiş dönemde mülga Mersin Belediyesi tarafından plan değişikliğine konu edilerek konut alanı olarak planlanmış; ancak söz konusu konut kullanımlı imar planları önce Trabzon İdare Mahkemesinin 28/12/2012 tarih E:2012/340, K:2012/1545 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve ilgili mahkeme kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından da 11/12/2014 tarihinde E:2013/2209, K:2014/8631 sayılı kararı ile onanmıştır. Karar düzeltme başvurusu da 03/05/2019 tarihinde red edilerek söz konusu alanın belediye hizmet alanından konut alanına dönüştürülmesi yönündeki idari işlem kesin olarak iptal edilmiştir” şeklinde konuştu.

SATIŞIN YAPILMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR

Mersin’deki alanın satışının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını söyleyerek, “Açıkladığım bu hukuki süreç ve kesin karar varken yargı kararını hiçe sayarak tekrar yeni yapılan imar planı ile alanın konut alanı olarak planlanması ve bu gerekçeyle TİSKİ tarafından satışa konu edilmesi hukuk dışıdır. Bu satışın yapılması hukuken mümkün değildir. Kaldı ki hukuki belgelerden ayrı olarak yöre halkı da alanın korunmasını kamu yararına kullanılmasını istemektedir. Bunları göz ardı etmek idareniz yetkisinde değildir. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

Fatoş YETİMHELLAÇ

Mersin’deki arazinin satışı hukuk dışıdır (5)Mersin’deki arazinin satışı hukuk dışıdır (3)Mersin’deki arazinin satışı hukuk dışıdır (4)