Sayıştay'ın Taşkın Risk Raporu’nda içinde Trabzon'un da bulunduğu bir çok kentte zaman zaman yaşanan, can ve mal kaybına neden olan taşkınların üç temel nedeni belli oldu.

Sayıştay'ın Taşkın Risk Raporu’na göre birçok kentte zaman zaman yaşanan, can ve mal kaybına neden olan taşkınların üç temel nedeni var: Dere yataklarına bina inşa edilmesi, menfez ve köprülerin uygunsuz yapılması ile dere yataklarına hafriyat dökülmesi. Sadece 7 ilde dere yatağına yapılan bina sayısının 4 bin 805; 10 ilde uygunsuz yapılan köprü sayısının ise 885 olduğu da rapora yansıdı.

Türkler haberlerden ne kadar kaçıyor! İşte rakamlar Türkler haberlerden ne kadar kaçıyor! İşte rakamlar

Sayıştay’dan Trabzon için uyarı gibi rapor2 (4)

Trabzon'da dere yataklarındaki hafriyatlar en büyük sorun

Ülkemizde yaşanan taşkınlarda meydana gelen can ve mal kayıplarının sebeplerinden en önemlilerinden birinin dere yatakları ve taşkın sahalarındaki yapılaşma olduğu dile getirildi. Mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanamadığından dere yataklarında taşkın riskini artıran ruhsatsız yapılara vurgu yapılan raporda;

“Dere yataklarında ve taşkın riski taşıyan alanlarda yapılaşmanın meydana gelmesinin ilk sebebi imar planlarının yapımında yetkili olan kuruluşların taşkın riskini dikkate almadan planlar hazırlamasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Sayıştay’dan Trabzon için uyarı gibi rapor2 (5)

Dere yataklarında özel mülk olarak tescil edilen; kuruyan dere yataklarında zilliyetlik ve imar ihya yoluyla kazanımlar hatırlatıldı. Tamamen kurumuş olsa dahi yoğun yağışlarla birlikte kuruyan dere yataklarında sel oluşma riski devam ettiği belirtildi. İllere göre 2 bin 438 taşkın riskli alanda bulunan yapı ile Düzce liderliği elinde tutarken, Rize 611, Sinop 462, Samsun 428, Trabzon 385, Giresun 356, Ordu 129 yapı ile Düzce'yi takip etti.

Sayıştay’dan Trabzon için uyarı gibi rapor2 (3)

Dere yataklarına hafriyat dökümünün önlenmesi için yürütülen faaliyetlerin yeteri kadar etkin olmadığı hatırlatılan raporda şu bilgilere yer verildi; Hafriyat ve diğer inşaat/yıkıntı atıklarının kontrolsüz olarak dere yataklarına dökülmesi dere yatağındaki doğal akışı bozarak yatak kapasitenin düşmesine sebep oluyor. Ayrıca sel suları ile birlikte akışa geçen hafriyat dere üzerindeki köprü ve menfezleri tıkayarak taşkınlara sebep olabiliyor.

Sayıştay’dan Trabzon için uyarı gibi rapor2 (1)

Araklı'daki felakette rapor her şeyi açıklıyor

Bu nedenle dere yataklarına kontrolsüz hafriyat dökülmesinin engellenmesi taşkın risklerinin azaltılması açısından önem arz ediyor. Trabzon Araklı'da 18.06.2019 tarihinde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan taşkın afetine ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan Teknik İnceleme Raporunda, dere yatağına kontrolsüz şekilde dökülen hafriyat, taşkına sebep olan faktörler arasında gösterildi. Benzer şekilde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen taşkın afetlerini tetikleyen sebepler arasında dere yataklarına kontrolsüz hafriyat dökümü önemli yer tutuyor.