İYİ Parti’deki seçim süreci bu hafta sonu netleşecek İYİ Parti’deki seçim süreci bu hafta sonu netleşecek

Songül MAZLUM-Sayıştay, Trabzon Üniversitesine ilişkin 2021 raporunu açıkladı. Raporda yer alan bulgular, üniversitenin birçok yanlışa imza attığını ortaya koydu. Sayıştay, hizmet alımı muayene ve kabul komisyonu üyelerinin işin uzmanı personel olmadığını ortaya koydu. Raporda, “Trabzon Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hizmet alımları için oluşturulan muayene ve kabul komisyonuna seçilen üyelerin hiçbirinin işin uzmanı personel olmadığı görülmüştür.” ifadeleri yer buldu.

YÜKLENİCİ İLE SÖZLEŞME İMZALANMAMIŞ

Raporda ayrıca ifası belli süreyi gerektiren mal alımı ve yapım işlerinde sözleşme imzalanmadığına dikkati çekti. Bu konuya ilişkin bulguda da, “Trabzon Üniversitesinde doğrudan temin ile gerçekleştirilen mal alımı ile yapım işi kapsamındaki bina bakım onarım işlerinin belli bir süreyi gerektirmesine rağmen ilgili yüklenici ile sözleşme imzalanmadığı tespit edilmiştir. Üniversitede harcama birimleri tarafından belli parasal limitler dahilindeki yakıt alımları ile muhtelif yerlerde yaptırılan bakım ve onarım işleri belli bir süreyi gerektirmesine rağmen bahsedilen tedarikler ve işler sözleşme imzalanmadan gerçekleştirilmiştir.” açıklamaları yer aldı.

TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINDA YASAKLILIK KONTROLÜ YAPILMADI

Taşınmazların kiralanmasına yönelik ihalelerde istekliler hakkında yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı saptandı. Bu konuda yapılan tespitte de, “Trabzon Üniversitesindeki taşınmazların kiralanması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde, ihaleye katılan istekliler hakkında yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı görülmüştür.” denildi.

BİRÇOK BULGU YER ALIYOR

Kamu idaresine ait taşınmazların kira sözleşmelerinin noter tasdikli olmadığına da dikkat çekildi. Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen gelirlerin döner sermaye işletme müdürlüğü hesabına kaydedilmediği raporda dikkat çeken bir diğer bulgu olarak yer aldı. Kullanıma verilen taşınırlar için gerekli belgenin düzenlenmediğine de işaret edildi. Taşınmazların mali tablo ve formlarda yer almadığına da dikkati çeken Sayıştay, haklar hesabına kaydedilmesi gereken yazılım, lisans vb. alımların doğrudan gider yazıldığını tespit etti.