Songül MAZLUM - Sayıştay, Rize Belediyesine ait 2021 raporunu açıkladı. Raporda birçok bulgu yer alırken, ihalelerle ilgili bulgular fiyaskoları gözler önüne serdi. Rapora göre, bazı ihaleler somut ve objektif gerekçeler olmadan iptal edildi. Gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale yapıldı. Aynı nitelikteki işler ayrı ayrı ihale edildi. Doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan alım ve yapım işlerinde ödenek sınırı da aşıldı.

Bakan Kurum Rize'den açıkladı! Bakan Kurum Rize'den açıkladı!

Sayıştay, Rize Belediyesine ait 2021 raporunu açıkladı. Raporda birçok bulgu yer alırken, ihalelerle ilgili bulgular fiyaskoları gözler önüne serdi. Rapora göre, bazı ihaleler somut ve objektif gerekçeler olmadan iptal edildi. Söz konusu bulguya ilişkin raporda, “Örneğin, bir yapım işinin, en avantajlı teklif sahibine ihale edildiği, ancak ihale yetkilisince “proje değişikliği ve teknik şartnamede eksiklik bulunması” nedeniyle ihalenin iptal edildiği, daha sonra aynı işin pazarlık usulü ile yeniden daha yüksek bedelle ihale edildiği görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

ŞARTLAR OLUŞMADAN PAZARLIK USULÜ İLE İHALE YAPILIYOR

Yine Sayıştay raporuna göre, gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale yapıldı. Bu bulguya ilişkin verilen örnekte de, “2021/377091 ihale kayıt numaralı yapım işinde, pazarlık usulünün tercih edilme nedeni olarak kullanılan ürünlerin özel tasarım olması gerekçe gösterilmiş ve bu nedenle ihalenin yapım tekniği olarak özellik arz ettiği ifade edilmiştir. Ancak bu işte yapılması öngörülen iş kalemlerine bakıldığında, bunların yapım tekniği açısından özellik arz edecek nitelikte olmadığı, işin kapsamında genel olarak ağaç dikimi, oyun grubu alımı, bazalt bordür döşenmesi, beton dökülmesi gibi imalatların bulunduğu görülmektedir. Kaldı ki Belediye aynı iş kalemlerini içeren bir ihaleyi daha önce açık ihale usulünü kullanarak yapmıştır. Öte yandan, benzer nitelikteki işler diğer kamu kurumlarınca açık ihale usulü ile ihale edilmekte ve sözleşmeye bağlanabilmektedir.” İfadeleri kaydedildi. 

Elde edilen bir başka bulguya göreyse aynı nitelikteki işler ayrı ayrı ihale edildi. Doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan alım ve yapım işlerinde ödenek sınırı da aşıldı. Kiralama ihalelerinde muhammen bedel gerçekçi tespit edilmedi. Yapım İşi ihalelerinde katılım ve yeterlilik kriterleri eksik belirlendi.