Sayıştay’ın Büyükşehir Belediyesinin raporu 13 sayfadan oluşuyor. Yani tüm ihaleler olmasa da belediyedeki hemen tüm alanların denetlendiğini görüyoruz. İhaleler konusunda ise  ihalelerin tamamının değil, örnekleme usulü denetim yapıldığını düşünüyoruz. Diğer türlü, tüm ihalelerin aynı yöntemlerle gerçekleştirildiğini biliyoruz. Sayıştay denetçisi, 13 sayfalık raporla Büyükşehir’e 11 uyarı yaptı. Adına, ‘Bulgu’ dedikleri konuları madde madde yazdılar. Rapor belediyenin nasıl yönetildiğini göstermesi bakımından da önemli.

Yerel bir gazetede bir arkadaşımız, 13 sayfalık bir raporda 11 uyarıya rağmen ‘Hiçbir usulsüzlüğün olmadığını’ iddia etmiş. Elbette gerçeklere göz yumulabilir. Para birilerinin farklı bakmasını sağlayabilir. Lakin bu arkadaşımız yazısını ‘Bakmayın siz öyle yazılıp çizilenlere’ ifadeleriyle bitirmiş. Yani bize gönderme yapmış. Biz raporları yayınlarken yazıp-çizmişiz!.. Şimdi madde madde o raporun uyarısının başlıklarını yayınlayalım. Bakalım kim yazıp çizmiş?

Bulgu1: Sosyal Güvenlik Kurumu ek karşılık primlerinin tahakkuk kaydı hatalı muhasebeleştirildi. (791.400 TL hatalı bilgi bulundu)

Bulgu 2: Temel ihale usulü ile yapılması gereken bazı alımlar doğrudan alındı. (Kızlar Manastırı’nın tanıtımı için yaptırılan 600 bin liralık videoyu nasıl yaptırdıkları gibi.)

Bulgu 3: Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yasaklılık kontrolü yapılmadı.

Bulgu 4: Alınan teminat mektupları hesaplarının gerçek durumu yansıtmaması.

Bulgu 5: Belediye tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Alım İşi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Kanunu ile getirilmiş düzenlemelere uygun olmaması.

Bulgu 6: Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken Çevre ve Temizlik Vergi payları mahsubu yapılmadı.

Bulgu 7: Şirket işçileri için ödenen Kıdem Tanzimatlarının rücu işlemleri yapılmadı.

Bulgu 8: Emekli aylığı hakkı kazanan işçilerin emekli edilmesi sırasında ihbar süresi verilmedi.

Bulgu 9: İmar Plan Değişikliğine dair Değer Artış Payı hakkında yönetmelik uyarınca kurulması gereken Kıymet Takdir Komisyonu kurulmadı.

Bulgu 10: İş Kanununa tabi işçilerin yıllık izinlerinin zamanında kullandırılmayarak geçmiş izinlerin biriktirildiği.

Bulgu 11: Yüklenicinin teklifinden çok düşük fiyat teklif ettiği imalatların yapımından vazgeçip, yüksel fiyat teklif ettiği imalatların miktarlarında artışa gidilmesi sonucu işlerin daha yüksek fiyatlara yaptırılması. (Bu maddeye dikkat!.. Bu madde çok önemli. Bilirkişi raporu bekliyoruz. Bu inanılmaz olayı kamuoyuna aktaracağız. )

***

Sayıştay’ın Trabzon Büyükşehir ile ilgili raporunu yukarıda ana başlıklarıyla yayınladık. “Bu nasıl yönetim biçimi?” dedirtecek tarzdaki tabloyu, malum gazeteci köşesinde bakın nasıl yorumluyor?

*Hiçbir Belediye başkanının girmeyi cesaret edemediği altyapıya Zorluoğlu girdi.

Bütün Trabzon biliyor ki altyapının parası bile Zorluoğlu’na hazır bırakıldı. Yoksa Zorluoğlu, bu şehirde 20 yıl başkanlık yapsaydı yine böyle bir yatırıma giremezdi. Üstelik buna rağmen her şeyi hazır bırakılmış olan bir işi başarıyla yürütemedi. Hele bir sonuçlansın!.. Bir süre sonra arızalar ortaya çıksın!.. Bu TİSKİ yönetimiyle altyapıdan başarıyla çıkamayacağını hep beraber göreceğiz.

*Kültür etkinlikleri denince ayrıcalıklı bakıyor. Para ve pulu hiç düşünmüyor!..

Hakikaten öyle!.. 60 saniyelik bir videoyu 600 bin liraya… Bir dergiyi 180 bin liraya… Bir kitabın baskısını 130 bin liraya yaptırıyor. Gazetelere ayda 50-60 bin liraya yazmama parası ödüyor. Yani 100 liralık işi üç katına yaptırıyor ve her nedense paralar hep Ankara ve İstanbul’a gidiyor. Hakikaten ayrıcalıklı yapıyor ve fakir fukaranın parasının nelere gittiğini kimse bilmiyor. Gazeteci arkadaş bir de şirketlerden yapılan harcamaları yazsa da öğrensek! Tabi kendisi öğrenebilirse!..  

*Büyükşehir Belediyesinde usulsüzlük, yolsuzluk, keyfi ihale, adam kayırma, adrese teslim ihale gibi hiçbir şey gerçekleşmedi!

Adam biraz Allah’tan korkar. Yukarıdaki rapor usulsüzlükle dolu. Yolsuzluğu zaten bulup çıkaramazlar. Çıkarsalar görevden alınırlar. Keyfi ihale yok nasıl denebilir. 600 bin lirayı üçe bölüp istediğine istediğiniz fiyata vermek keyfi ihale değil midir? Adam kayırma yok öyle mi? Boş Daire Başkanlığını ilk kez bu dönemde duyduk. Acaba kaç daire liyakatiyle yönetiliyor? Trabzon Büyükşehir güvenlik ve gizlilik esasları ekseninde yönetiliyor.

*Yasaklı listeden yer alan hiç kimseye ihale verilmedi. Usulsüzlük görülmedi!..

Bu nasıl gazetecilik. Bu şehrin, bu şehirde yaşayanların aklıyla bu kadar mı alay edilir? Rapordan 11 tane usulsüzlük maddesi sıraladık. Üstelik 3. madde yasaklı firma uyarısı… Ama bizim gazeteci ‘usulsüzlük de yok’ diyor, ‘yasaklıya ihale de verilmedi’ diyor.

Yüzümüze baka baka aklımızda alay etmeye kalkan gazeteciye, ‘Bu kadar da yapma nolur!..’ diyoruz. Hakikaten daha fazla bir şey diyemiyoruz.