Çocukların gelişiminde aile ve okul en temel toplumsal kurumdur. Okullar, çocukların gelişimlerini takip etmek ve karşılaştıkları sorunları çözmek için onlara ulaşabilecek en önemli kurumlar arasındadır.

 

Okul Sosyal Hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve eğitim hayatlarını başarı ile sürdürmelerini sağlamak amacıyla okullarda yer alan ve multidisipliner bir anlayışla çalışan sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından biridir.

 

Okul Sosyal Hizmet Uzmanları öğrencilerin, olumsuz tavır ve davranış (iletişim kuramama, okuldan kaçma, saldırganlık, küfür, akran zorbalığı, madde bağımlılığı, medya bağımlılığı, çetelerle, ihmal, istismar vb.) sergileme gibi fiziksel, duygusal ve ekonomik sorunlarla mücadele etmede öğretmen ve ailelere gereken desteği sağlayarak yardımcı olan en önemli profesyonel meslek elemanlarıdır.

 

Kentleşme, sanayileşme, küreselleşme, göç ve kriz gibi etmenlere bağlı olarak her geçen gün artan dünya sorunlarına karşı, çocuğu korumak amacıyla, Okul Sosyal Hizmeti dünyanın birçok ülkesinde 100 yıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde çalışmaları sürmesine rağmen henüz hayata geçirilememiştir.

 

Türkiye'de ekonomik ve sosyal yapı değişmektedir. Bu değişime paralel olarak birey ve haliyle çocuk yalnızlaşmaktadır. Yalnızlaşan birey ve haliyle çocuk gerekli sosyal hizmet kurumlarıyla desteklenmelidir.

 

Daha fazla geç kalmadan... Daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmadan... Onarıcı adaletle... Okul Sosyal Hizmetinin başlatılması temennisiyle, eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması dileklerimi sunarım.