KTÜ'de, iki hastaya ameliyat ve dikiş izi olmaksızın ameliyatları yapıldı

Gözden kaçırmayın

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Durmuş’tan dikkat çeken iddia Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Durmuş’tan dikkat çeken iddia

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde, 65 yaşında ve 59 yaşındaki iki hastaya ameliyat ve dikiş izi olmaksızın rahim ve yumurtalık alma ameliyatları yapıldı. Hastalardan birinin ele gelen organ sarkması şikâyeti, diğerinin de karın ağrısı sebebi ile yapılan tetkiklerinde kitle saptanması üzerine hastalara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Demir tarafından izsiz rahim ve yumurtalık alma ameliyatı yapıldığı ve hastaların sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
Ameliyatlar öncesinde bu yöntemi KTÜ Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde görev alan asistanlarına da öğretmek amacı ile İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Öğretim Üyesi Cihan Comba’nın katılımıyla klinik içi eğitim düzenlendiğini aktaran Dr. Ömer Demir, eğitimin ardından iki operasyonun da VNOTES Tekniği ile hastaların karnında herhangi bir kesik ve yara olmadan, vücudun doğal boşlukları kullanılarak yapıldığını belirtti.


Kullanılan yöntemin kanser hastalarında da uygulanabileceğini söyleyen Dr. Demir, “Rahim ve yumurtalık alma ameliyatları, üç farklı yöntemle yapılır; bunlardan birincisi açık ameliyat (karından kesi ile) ikincisi klasik vajinal ameliyat, üçüncüsü de minimal invaziv cerrahiler (laparoskopik veya robotik ameliyatlar ve son yıllarda ivme kazanmış doğal açıklık cerrahileri) dediğimiz ameliyatlardır. Dünyada yeni gelişen teknolojilerden olan NOTES Tekniği ile vücut doğal boşlukları kullanılarak sarkma olmasa bile vajinal boşluktan rahim alma işlemi yapılabilmektedir. Sayılı merkezde yapılan bu işlemde, hastanın karnında herhangi bir ameliyat izi olmamaktadır. Bu yöntem ile seçilmiş uygun hasta grubunda, karında herhangi bir kesi yapmadan doğal boşluktan jinekolojik operasyonlar (rahim ve yumurtalık cerrahisi, tüp cerrahisi vs) hatta onkolojik (kanser) ameliyatlar da yapılabilmektedir.” ifadelerini kullandı.


Yöntemin, Trabzon’da ilk kez uygulandığını ifade eden Dr. Demir, bu işlemin olası avantajlarını şu sölzerle açıkladı: “Karında sezaryen gibi ameliyatlarda veya kapalı ameliyatlarda, aletlerin karın duvarına giriş yerinde izler meydana gelmektedir ancak bu yöntemde, herhangi bir kesi yapılmadan vücudun doğal boşlukları kullanıldığı için kozmetik açıdan üstünlüğü mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde, tüm branşlarda yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında, estetik açıdan artan yüksek beklenti, bu yeni tekniklerin öne çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sarkması olmayan hastalarda, vajinal yoldan yapılabilmesi diğer önemli avantaj olarak görülmektedir. Karında herhangi bir kesi olmadığı için ameliyat sonrası ağrı daha az ve iyileşme daha hızlı olmaktadır.”