15 Eylül 2022'de KTÜ'de faaliyet gösteren sendikalar ve  maaş alınan banka temsilcileri bir araya gelerek promosyon konusunda toplantı yapılmıştı.

Yapılan toplantıda mevcut maaş promosyon sözleşmesinin 1+2 olarak güncellenmesi halinde 30.000 TL,  1+3 olarak güncellenmesi halinde ise 45.000 TL olarak revize edilmesi sendika yetkilileri olarak bankadan talep edilmişti. Tekliflerin yetkili banka tarafından kabul edilmemesi halinde sözleşmede yazan iptal hükmünün uygulanması yönündeki karar üniversite yönetimine iletildi. Yapılan görüşmeler sonrası dün itibari ile yapılacak sözleşme için sendika temsilcileri itiraz ederek, bu durumu kabul etmeyeceklerini belirttiler. 

Sendika temsilcileri bugün KTÜ'de kararın iptali için bir araya geldi. Toplantıya Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve son olarak Kamu İşleri sendikası adına Koop İş'in katıldığı öğrenilirken, bugün rektörlük önünde basın toplantısı düzenlendi.

Bilgilendirme toplantısında;

“KTÜ Rektörü Sayın Prof.Dr.Hamdullah ÇUVALCI ile maaş alınan bankanın yetkilileri arasında yapılan sözlü görüşmede 22.500 TL üzerinde bir mutabakata varıldığı ancak protokolün imzalanmadığı tarafımıza iletilmiştir. Ayrıca yapılması planlanan Girişimci Evi projesi için VakıfBank’ın bir destek vereceği fakat bu desteğin maaş promosyonları ile karıştırılmaması gerektiği bizlere bildirilmiştir”.

KTÜ’de maaş promosyon oranlarının güncellenmesi çalışmaları 45 günden beri devam eden bir süreç olup gelinen noktadaki hissiyatın hayal kırıklığından öteye gitmediği aşikardır. Bu süreçte üniversite yönetiminin neler yaptığını, ne gibi girişimlerde bulunduğunu maalesef bilmemekteyiz. 
Bizler, bankanın veya üniversite yönetiminin personele dağıtılacak olan promosyon miktarından kesinti yaparak Girişimci Evi projesine maddi destek aktarmayacağına hatta böyle bir yaklaşım içerisinde olmayacağına inanıyoruz. Ancak bu süreçte üniversitemizde faaliyet gösteren sendikaların önerilerinin dikkate alınmadığını görmüş olmanın yanı sıra, promosyon tutarının adı geçen projeye kurban edildiği veya edileceği düşüncesi üniversite çalışanları dahil bizlerin zihninde yer etmiştir.
  Bu durum bizleri ziyadesiyle üzdüğünü, kırdığını, öfkelendirdiğini ve kuruma karşı güveni sarstığını söylemek tarihe not düşülmesi gereken bir husus ve boynumuzun borcudur. 

Gelinen bu noktada KTÜ yönetimine çalışanların isteklerini tekraren iletmekle birlikte, pazarlık sürecine neden sendikaların dahil edilmediğini, bu kararın nasıl alındığını, sürecin neden şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yönetilmediğini, Vakıfbank’ın “Girişimci Evine” vereceğini açıkladığı destekten dolayı üniversite çalışanlarının moralini bozduğunu biliyoruz. 

Üniversiteler demokrasinin beşiği, büyütüldüğü, yaşatıldığı ve toplumu aydınlatan kurumlardır. Şehrin ve ülkelerin en gözde kurumları olan bu yerlerde demokratik taleplerin göz ardı edilmesinin açıklanabilir, anlatılabilir bir durumu yoktur.

Sayın Rektörümüz birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmış, aktif olarak görev almış, göreve atanmadan önce bir sendikanın aktif olarak içerisinde yer almıştır. Bugün ise 5000 kişiyi ilgilendiren bir maaş promosyon güncellemesi aşamasında tek başına karar alması izah edilebilecek bir durum değildir.

Bu bağlamda dün daha fazla demokrasi için anti demokratik uygulamalara karşı çıkarak mücadele eden kişi/kişilerin bugün hak mücadelesinin önüne set çekmesine anlam verememekteyiz.

Sözleşmeliler kadroya geçiyor! Sıra EYT'ye geldi Sözleşmeliler kadroya geçiyor! Sıra EYT'ye geldi

Türk Eğitim-Sen olarak KTÜ çalışanlarının hakkı olan promosyon miktarını alıncaya kadar her türlü demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı belirtiyor Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Hamdullah ÇUVALCI’dan almış olduğu kararı tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz.