Fatoş YETİMHELLAÇ- ORC Araştırma Şirketinin Türkiye Gündemi Araştırması olarak  “Yaşadığınız bölgede mülteci sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?” konusunu ele aldı. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de mültecilerin en az sorun olduğunu %35 ile Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanlar düşünüyor.

CHP’Lİ Söğüt: Üretici ve tarımsal üretim desteklenmeli CHP’Lİ Söğüt: Üretici ve tarımsal üretim desteklenmeli

Sık sık Türkiye gündemine gelen mülteci konusunu ele alan ORC Araştırma şirketi verilerine göre “Yaşadığınız bölgede mülteci sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların çoğunlu evet oyu verdi. ORC’nin sonuçlarına göre Türkiye’nin %63’ü mültecilerin sorun olduğunu düşüyor.  Araştırmaya göre mültecilerin sorun olduğunu düşünenlerin oranları bölgeye göre şu şekilde oldu; Marmara bölgesi %60,2, Akdeniz Bölgesi %63,5, İç Anadolu Bölgesi %58,4, Ege Bölgesi %53,7,  Doğu Anadolu bölgesi %45,8,  Güneydoğu Anadolu Bölgesi %40,3 Karadeniz Bölgesi %35,9.