KTÜ emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, tarımda kullanılan mermer tozunun bilmeyerek de organik tarıma yönelik yapılmış doğru bir adım olduğunu açıkladı. Bektaş, kimyasal gübrenin toprakta asitlenmeyi artırdığını, çay da ise alüminyumu artırarak insan sağlığına zarar verdiğini ancak mermer tozu ve bazalt tozunun mineral açısından zengin olduğunu kaydetti.

ÇÖZÜM DOLANDIRICILIK SANILAN MERMER TOZUNDA

Bektaş “Kimyasal gübrenin toprağı aşırı asitleştirdiği, çay kalitesinin düştüğü, yaprakta artan alüminyumun bitkiyi ve insanı zehirlediği, köksüz çay bahçelerinin heyelana neden olduğunu, çözümün kandırıldığını sandığı mermer tozunda (kalsiyum) olduğunun farkında değil.” dedi.

BÖLGENİN TOPRAĞI SON DERECEDE ASİTLİDİR

Rize’de çayda kullanılan mermer tozunun bilmeyerek de olsa doğru olduğunu ifade eden Bektaş “Gübrelemede mermer tozunu kullanarak doğru bir iş yaptıklarını söylüyorum. Bu bölgenin toprağı son derecede asitlidir. Hem biyolojik özelliğinden dolayı ikliminden ve kullanılan kimyasal gübreden dolayı toprak son derece asitlidir. Asitli bu toprakta çayın verimi ve kalitesi düşer.

İNSAN SAĞLIĞI ALÜMİNYUM İLE TEHDİT ALTINDA

Asitli toprakta alüminyum serbest duruma geçer ve hem bitkinin büyümesini hem de yaprakta alüminyum birikmesini önler, çaydaki alüminyum birikmesi de insan sağlığı için tehlikelidir. Alüminyum birikmesi zamanla toksit özellik gösterir insanda. Alzheimer ile ilgili olduğu iddia edilir alüminyum birikimimin.. Bu nedenle çayda alüminyum eşik değeri çok önemlidir.

ÇAYDAKİ ALÜMİNYUM SUDAN DAHA FAZLA

Eğer tarım bu kimyasal politikasıyla devam edilirse çay yaprağındaki alüminyum miktarı her geçen gün artacak, bu da insan sağlığını tehdit edecek. 2012 yılında yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmaya göre çay yaprağındaki alüminyum miktarı içme suyundaki alüminyum miktarından 12-60 oranı arasında daha fazla olduğu ortaya çıktı. İçtiğimiz sudan daha fazla alüminyum içiyoruz bir çay içmekle. Birçok araştırmalarda günde 4’ten fazla çay içilmemesi söylenir. Alüminyum zehirlenmesinden dolayı. Yine çayın fazla demlenmemesi söylenir. Alüminyum birikmesinden dolayı. 

BAZALT TOZUNDA 60’A YAKIN MİNERAL VAR

Trabzon'da siyasi liderler yeni asgari ücreti değerlendirdi Trabzon'da siyasi liderler yeni asgari ücreti değerlendirdi

Mermer tozuyla gübrelemeyi kim yapmışsa çok doğru bir iş yapmış. Mermer kireç taşıdır. Aynı zamanda kalsiyum karbonattır. Kalsiyum asitli toprağın nötralize olmasını sağlar. 2017-2019 yılları arasında bazalt tozu da önermiştik. Bazalt tozunda 60 tane mineral var. Mermerde bir tane kalsiyum var, bazalt tozunda 60’a yakın mineral var.

TOPRAKLARIMIZDA KALSİYUM YÜZDE 80 ORANINDA AZ

Trabzon Belediyesinin 2015-2019 yılları arasında yapmış olduğu toprak analizlerinde toprağımızda kireç yani kalsiyum yüzde 80 oranında az. Bu mermeri atarak toprağın asitliğini düşünüyoruz. Sonuç olarak Federasyonun bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bu olay çay ve fındık üretimi için doğru bir iştir. Kimyasal gübre yerine bunu kullanmak çok daha doğrudur. Kimyasal tarıma değil, biyodinamik tarıma yöneliktir.

ORTAK AKIL ÜRETMEK ZORUNDAYIZ 

Bu gün her ülke nüfus artışı ve insan sağlığını dikkate alan, biyoloji ve jeolojinin ortak alanında,  daha sağlıklı ve verimli, kendine özgün bir tarım politikası ve ‘toprak yönetim modeli’ oluşturmaktadır. Oysa ülkemizde savunma sanayisinden daha önemli olduğu belirtilen tarıma verilen teşvik son 20 yılın en düşük seviyesindedir. Sadece fındık ve çay taban fiyatını belirleyen devlet aynı zamanda her bölgeye özgü sürdürülebilir bir toprak yönetimi anlayışını oluşturmak zorundadır.

SAĞLIKLI BİR TOPRAK YÖNETİM MODELİ ŞART

Fındık, çay piyasasında sürekli fiyat belirleyici ve rekabetçi olabilmek için bozuk toprağı düzeltmek, birim alandaki fındık ve çay üretimini ve kalitesini artırmakla mümkündür. Bunun içinde başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa yürütebileceği bölgesel sağlıklı bir toprak yönetim modeli çalışmasına bilinçli çiftçinin yanında devlet de destek vermek zorundadır.” 

Rabia MOLLAOĞLU