İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada engelli vatandaşların sorunlarını gündeme getirdi. Engelli bireylerin her geçen gün artığını ve sosyal devlet anlayışında eşit yaşama haklara sahip olmaları gerektiğini söyleyen Örs, “sosyal güvenlik ödemelerinde partizanlığın önüne geçilmelidir” dedi.

Milletvekili Hüseyin Örs, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Dünya Engellilik Raporu'na göre engelli insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Engellilere verilen haklar, sosyal devlet anlayışında eşit yaşama hakkı kapsamında yapılması gereken düzenlemelerdir. Engellilerle ilgili atılacak her adımda bu gerçek göz önünde bulundurulmalıdır. Engellilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, tüm sosyal ve ekonomik haklara sahip olma bakımından pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Örs'e yumruk atan vekilin cezası belli oldu! Örs'e yumruk atan vekilin cezası belli oldu!

SOSYAL YARDIMLARDA PARTİZANLIK OLMAMALI

Bakıma ve yardıma muhtaç engellilere verilen yardımlar, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Ancak, suistimallerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Sosyal güvenlik ödemeleri veya yardımlarda partizanlığa, kayırmacılığa, yandaşlığa engel olunmalıdır. Maalesef devlet kararından ziyade parti kararlarıyla sosyal güvenlik yardımlarının yapıldığı sıklıkla ifade edilmektedir.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ YÜZÜNDEN ENGELLİLİĞİN STANDARDI DEĞİŞMEKTEDİR

Diğer taraftan, ‘yersiz ödeme’ şeklinde adlandırılan ödemelerin birinci sebebi engel oranlarının tespitinin devamlı değiştirilmesidir. Yani mevzuat değişiklikleri yüzünden engelliliğin standardı değişmektedir. Bir engelliye iki sene sonra ‘sen artık engelli değilsin’ denmektedir. Engel oran tespitlerinin sürekli değiştirilmesi engelli vatandaşlarımıza saygısızlıktır, devlet ciddiyetine de yakışmamaktadır.”