AÇIK İHALE USULÜ TERCİH EDİLMEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait 2020 Sayıştay Raporunda skandal niteliğinde bulgular yer aldı. Kamu İhale Kanununa göre temel ihale usulü ile yapılması gereken bazı alımlar, Büyükşehir tarafından doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapıldı. Sayıştay, Büyükşehirin ihalelerdeki keyfiyetini Sümela Manastırı’nın tanıtımı için yaptığı 3 ayrı ihale ile ortaya koydu. Aynı mahiyetteki hizmet alımları için açık ihale usulü yapılması gerekirken, pazarlık usulü ile doğrudan temin yoluyla alımlar yapıldı. 

İHALELER AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ Mİ VAR?

Büyükşehrin ihalelerdeki yanlışı bununla da sınırlı kalmadı. Raporda yer alan bir diğer skandal ise doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yasaklılık kontrolünün yapılmaması oldu. Belediye doğrudan temin yoluyla yapacağı alımlarda Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesini de kontrol etmedi. Bu durumunda tespiti üzerine Büyükşehir, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağını beyan etti. Raporda hizmet alımında kanuna uyulmadığı gibi farklı birçok husus da yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait 2020 yılı Sayıştay Raporu yayımlandı. Raporda, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ilişkin skandal niteliğinde birçok bulgu yer aldı. Kamu İhale Kanununa göre temel ihale usulü ile yapılması gereken bazı alımlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapıldı.  Sayıştay raporunda Büyükşehir Belediyesinin ihalelerdeki keyfiyetine yönelik örneğe de yer verdi. Belediye tarafından Kızlar Manastırının Tanıtımı Kapsamında Prodüksiyon ve Çekim Hizmeti Alım İşi KDV hariç 96 bin 87 TL bedelle 12 Ekim 2020 tarihinde, Kızlar Manastırının Tanıtımı Kapsamında 3D Tanıtım ve Görüntülü Rehber Görsel Video Tasarım Hizmeti Alım İşi KDK hariç 96 bin 800 TL bedelle 19 Ekim 2020 tarihinde 22/d maddesi (doğrudan temin) kapsamında; Kızlar Manastırı Virtual Reality Filmi ve Tanıtım Belgeseli Filmi Alım İşi KDV hariç 314 bin TL bedelle 23 Aralık 2020 tarihinde 21/f maddesi (pazarlık usulü) kapsamında kısımlara bölünerek aynı firmadan yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR YANLIŞINI KABUL ETTİ

Sayıştay Kamu İhale Kanununa uyulmadığını ortaya koyarken, Büyükşehir Belediyesinin yanlışını kabul ettiğini de kaydetti. Sayıştay raporunda, “Sayıştay Büyükşehir Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usul olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, aynı mahiyetteki hizmet alımlarının parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmeden bu usullerle yapılması gerekmektedir. Kamu idaresi tarafından bulguya iştirak edilmiş ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

İHALELER AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ Mİ VAR?

Büyükşehir Belediyesinin ihalelerine ilişkin Sayıştay Raporu’nda yer alan bir diğer skandal ise doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yasaklılık kontrolünün yapılmaması oldu. Raporda, “Yapılan incelemede doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmediği görülmüştür. Kamu idaresi tarafından bulguya iştirak edilmiş ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.” denildi.

HİZMET ALIMI KANUNA UYGUN DEĞİL

Raporda ayrıca Belediye tarafından yapılan iş güvenliği uzmanı hizmeti alım işinin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş düzenlemelere uygun olmadığına yer verildi.  Raporda, şunlar kaydedildi:  “Belediye tarafından yapılan iş güvenliği uzmanı hizmeti alım işinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş düzenlemelere uygun olmadığı tespit edilmiştir. Kamu idaresi cevabında; İş güvenliği hizmeti, gerekli sertifikaları olan ve bu işi yapabileceğine muvafakat veren kadrolu personel olmadığından dışarıdan hizmet satın alma yoluna gidildiğini söylese de, iş güvenliği uzmanının öncelikle çalışanlar arasından görevlendirilmesi gerekmektedir.”

Emekli aylığı almaya hak kazanan işçilerin emekli edilmesi sırasında ihbar süresi verildiği de Sayıştay Raporu’na yansıdı. Emekli olacak personele ihbar süresi verilmesinin doğru olmadığına işaret edilen Sayıştay Raporunda, şunlar kaydedildi: “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, emeklilik hakkını kazandığından dolayı iş akdi feshedilen kişiye fesih süresi veya tazminatı verilmemesini; ihbar tazminatının yeni bir iş arama olanağı sağlama amacına yönelik olduğunu; emekliye ayrılan bir işçi için ihbar tazminatı verilmesinin, tazminatın mahiyeti ile bağdaşmadığını; hüküm altına almıştır. Bu itibarla, kurum uygulamasında emekli aylığı almaya hak kazanan işçilerin emekli edilmesi sırasında fesih süresi ve bu süre (sözleşme ile dokuz hafta) içerisinde iş saatlerinde günde üç saat veya toplu olarak çalışma günü şeklinde izin verilmesi mevzuata ve yargı kararlarına aykırılık oluşturmakta ve mesai kayıplarına neden olmaktadır.”

TAŞINMAZLAR GERÇEK DEĞERİNİ BULAMIYOR

Sayıştay, imar planının değiştirilmesi sonucu taşınmazlarda meydana gelen değer artışlarının ekonomiye kazandırılabilmesi için İdare bünyesinde kurulması gereken kıymet takdir komisyonu oluşturulmadığını da tespit etti. Raporda ayrıca idare tarafından işçilerin yıllık izinlerinin zamanında kullandırılmaması sonucu geçmiş yıllara ait izinlerin biriktirildiği de ortaya çıktı.  Otopark Yönetmeliği’ne göre ilçe belediyelerince otopark gelirlerinden Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken tutarların tam olarak aktarılmadığı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu tutarlara ilişkin takibin yapılmadığı da tespit edildi.

Songül MAZLUM