Hiperaktivite ve dürtüsellik nedir ? Hiperaktivite ve dürtüsellik. Dikkat Eksikliği'nin nedenleri nelerdir?

Bazı çocukların yönetilmesi zor mizaç özelliklerine sahip olduklarını söyleyerek başlayalım , ancak bu onların nörobiyolojik tavizleri olduğu anlamına gelmez: daha keşfedicidirler, yetişkinin direktiflerine saygı duymaya çok az eğilimlidirler, ancak iyi veya yeterli öz-güvene sahiptirler. düzenleme becerileri. Diğerleri DEHB, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Sendromundan muzdariptir., Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik varlığı ile karakterize edilen, çocukların ve ergenlerin nöropsişik gelişiminin en yaygın bozukluklarından biri olarak kabul edilir.

dikkat

Hiperaktivite Nedir?

Psikolojide " hiperaktivite " ile özellikle çocuklarla ilgili olarak huzursuz bir davranışı kastettiğimizi hemen belirtiyoruz , ancak günümüzde sıklıkla yanlış bir şekilde kullanılan bir terimdir. O yüzden hiperaktif çocukların neden ve kim olduğunu ayrıntılı olarak anlamaya çalışalım.

Hiperaktif Çocuklar

Hiperaktif çocuklar , kendi kendini düzenleme yeteneklerini önemli ölçüde bozan nörogelişimsel bozukluklar taşırlar . Bebek nüfusunun % 4-5'inin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile doğduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle ortalama olarak 25 kişilik her sınıfta DEHB sendromlu bir çocuk olduğu söylenebilir . Ancak çoğu zaman sorun tamamen görmezden gelinmekte, çocuklarda hiperaktivite tanısı geç konulmakta ve müdahaleler daha da geç veya yetersiz ve koordinasyonsuz olmaktadır.

DEHB Belirtileri

Bazen DEHB belirtileri hafife alınır veya göz ardı edilir .çocuğa bakan aynı yetişkinler tarafından. Özellikle kültürel faktörler, diğerlerinden daha fazla, bozukluğun kendisinin semptomlarının yanlış yorumlanmasına yol açıyor gibi görünüyor. Genel olarak, bozulmamış durumdayken, hemen hemen tüm çocukların hiperaktif ve canlı davranışlar sergilediklerine inanılır ve bu nedenle bozukluk mevcut olduğunda onu tanımak zordur. 

Örneğin, hiperaktif davranışın nedenlerinin belirli yeme alışkanlıklarından veya şeker veya amino asit eksikliğinden, dikkati veya motivasyonu azaltabilecek video oyunlarına ve televizyona aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı veya çocuk bu davranış yoluyla belirli rahatsızlıklara tepki veriyor ya da anne-babası, büyükanne ve büyükbabası ya da amcaları onu çok fazla şımartıyor. 

Fakat hiperaktif çocukların sergilediği belirtiler tam olarak nedir? Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabına göre , birden çok bağlamda kalıcı ve yaygın dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik kalıpları olmalıdır. Bu semptomların başlangıcı 12 yaşından önce mevcut olmalı ve aynı semptomlar sosyal, akademik veya mesleki işlevselliğin kalitesini düşürmeli veya engellemelidir.

hiperaktivite

Hiperaktivite ve dürtüsellik


Hiperaktivite ve dürtüsellik , bu bireylerde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli davranışlarla kendini gösterir:

 • Uzun süre hareketsiz oturamama
 • Konuşma sırasında diğerlerinin sözünü kesmek veya sıralarını beklemekte zorluk çekmek
 • Konuşmanın veya sorunun sonunu beklemeden aceleyle cevap vermek

Bunun yerine dikkatsizlik , uzun süreli çaba gerektiren görevlerde (konuşmalar, alıştırmalar, ders sırasında dikkat, uzun metinler okuma) dikkati sürdürme zorluğunda kendini gösterir. Çoğu zaman, DEHB'li kişi ayrıntılara dikkat edemez, sorulanları veya söylenenleri dinlemiyor gibi görünür ve ödevi yapmakta zorlanırlar.
Hiperaktif çocukların semptomları arasında planlama ve organizasyonda da ciddi bir zorluk vardır: DEHB'li çocuk genellikle üstlenilen aktiviteleri tamamlayamaz

Gözden kaçırmayın

Çocuklarda Stomatit Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Çocuklarda Stomatit Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Semptomların kombinasyonuna bağlı olarak, birleşik tip profiller (dikkatsizlik ve hiperaktivite / dürtüsellik) veya dikkatsizlikle ilgili semptomların prevalansı ve hiperaktivite semptomlarının az olması veya hiç olmaması veya hiperaktivite / dürtüsellik tezahürünün baskın olması ile ortaya çıkabilir. birkaç dikkatsizlik belirtisi. Bu özellikler, Özgül Öğrenme Bozuklukları (DSA) , Motor Koordinasyon Bozukluğu (CMD), Karşıt Yönelimli Kışkırtıcı Bozukluk (DOP) , Davranım Bozukluğu (DC), anksiyete veya anksiyete bozuklukları, duygudurum ve tik bozukluğu gibi diğer bozukluklarla ilişkili olabilir.

Yetişkinlerde DEHB

DEHB olan çocuklarda ve yetişkinlerde tanımlanan semptomlar şekil değiştirir . Huzursuzluğa dönüşen hiperaktivitede bir azalma, değişen derecelerde ilişkilidir:

 • Kalıcı dikkat dağınıklığı;
 • Dikkati uzun süre verme ve sürdürme ve emanet edilen görevleri tamamlama yeteneğinin zayıf olması
 • Zaman içinde zihinsel bir çaba gerektiren taahhütlerden kaçınma eğilimi
 • Ana temaya odaklanamama
 • Unutkanlık
 • Davranışsal ve sözel dürtüsellik
 • Diyalog içinde konuşma dönüşlerine saygı duymamak
 • Düzensizli
 • İşini yaparken veya günlük yaşamın diğer yönlerinde tatmin olmada sıkıntı ve zorluk hissi
 • Gecikmiş koşullar karşısında anında hayal kırıklığı yaşamak.

DEHB için tanı ve test

Muhtemel DEHB'si olan çocuk için zamanında ve doğru teşhis çok önemlidir . Hiperaktif çocuklar için özel testler, gözlemler ve görüşmeler yoluyla bozukluğu tanımlamada deneyimli profesyoneller (psikologlar, çocuk nöropsikiyatristleri ve diğer sağlık çalışanları), ebeveynler tarafından tespit edilen semptomların anlamını anlayabilirler. DEHB tanısı esasen klinik niteliktedir .Bu nedenle, bu alanlardaki performansı objektif olarak ölçmek için sözde yürütücü işlevler (planlama, dikkat, hafıza, dürtüsellik) üzerinde bir dizi teste tabi tutulan deneğin doğrudan gözlemlenmesi yoluyla gerçekleştirilir. yaşa göre kronolojik. Aynı zamanda entelektüel seviyeyi, okuma, yazma ve hesaplama yeteneklerini, herhangi bir motor veya görsel-uzaysal yönü ve duygusal yönleri de ölçer.

Dikkat Eksikliği'nin nedenleri nelerdir?

Hiperaktif çocuklar hakkında konuştuğumuzda, tanımlanacak nedenler ya doğada kalıtsal olabilir, dolayısıyla genetik olarak ya da doğum öncesi veya perinatal, yani şiddetli prematürite veya düşük doğum ağırlığı, hipoksi (vücut dokularında oksijen eksikliği), kirletici olabilir. çevresel faktörler, hamilelik sırasında madde veya alkol kullanımı vb.

Dikkat Eksikliği'nin Tedavisi

DEHB, önemli biyolojik bileşenleri olan bir bozukluktur, ancak çevresel bağlam, nükleer semptomlarını destekleyebilir veya tam tersine içerebilir. Bu nedenle, “ multimodal tedavi ” olarak adlandırılan DEHB semptomlarının remisyonu ile ilgili olarak daha fazla başarı elde etmek için entegre çalışmaya ihtiyaç vardır . 

DEHB uzmanı çocukla çalışırken, onun işlevsel profilinden yola çıkarak bilişsel-davranışçı modele ve bireysel eksik nöropsikolojik işlevlerin (planlama, dikkat, hafıza, dürtüsellik) güçlendirilmesine dayalı bir rehabilitasyon ve terapötik yol belirler veya okul özerkliğine ve organizasyonuna uygun stratejilerin uygulanmasını destekler veya duyguları yönetmek yerine sosyal becerileri geliştirmeye çalışır.

Hiperaktif Çocuklarla Nasıl Baş Edilir?

Ebeveynlerin hiperaktif çocuklarla nasıl davranacaklarını ve ne yapacaklarını bilmeleri kolay değildir , her şeyden önce vurgulanmalıdır, her çocuk kendi içinde bir vakayı temsil eder ve bu nedenle farklı, benzersiz bir şekilde tedavi edilmelidir.

DEHB uygulayıcısı , bozukluğun özellikleri ve evde ve günlük yönetimde uygun stratejilerin kullanımı hakkında doğru bilgi sağlamak amacıyla ebeveynlere ebeveyn eğitimi adı verilen sistematik bir danışmanlık sunacaktır .