KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi ve AB Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programınca desteklenen KTÜ’nün proje lideri olduğu, 4 ülke 6 ortaklı, LitOUTer Projesi kapsamında, KTÜ Rektörlüğü, Deniz Bilimleri Fakültesi,  Deniz Çöpleri Eylem Planı Trabzon Koordinatörlüğünün işbirliğinde toplumda katı atık ve deniz çöpleri sorunu konusunda bilinç ve farkındalığı arttırma amacı ile 28 Nisan’da KTÜ Merkez Kanuni Kampüsünde Atık Toplama ve geri dönüşüm etkinliği düzenlenecek. Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, programın amacını “Atma sloganlı etkinlikte, hedef denize taşınan sıfır atık” şeklinde özetleyerek herkesi programa davet etti.

KARADENİZ’DE DENİZ ÇÖPLERİNİN AZALTILMASINDA ÇÖZÜME KATKI VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

LitOUTer projesinin ne anlama geldiğini ve amaçlarını anlatan Doç. Dr. Erüz, “LitOUTer projesi  ve farkındalık etkinliği ile, bilimsel araştırma bilgi ve verilerine dayalı olarak ilkokuldan  üniversite öğrencilerine, ev hanımlarından, din adamlarına, turizm sektöründen  balıkçılık sektörüyle uğraşanlara, kamu kuruluşları ve belediyelere kadar geniş bir hedef kitleye ulaşılarak denizlerdeki ekolojik ve toplumsal  tehdit çöp  kirliliği sorununa karşı Türkiye ve kıyıdaş ülkelerde ortak bilinç oluşturulması hedefleniyor.  Her yıl gittikçe artan bir sorun olan  deniz çöpleri ve tehlikeleri konusunda, bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslararası farkındalık yaratarak, halkın ve kamu kurumlarının birlikte hareket ederek Karadeniz’de deniz çöplerinin azaltılmasında çözüme katkı verilmesini hedefliyor” dedi.

TOPLANAN ATIKLAR TARTILACAK

Etkinliğin nasıl gerçekleşeceğini anlatan Doç. Dr. Erüz, “Etkinliğe katılanlarca kampüs alanında toplanacak katı atıklar tasnif edilerek tartılmak sureti ile doğaya atılan ve denize taşınan katı atıkların türleri, miktarları ortaya konulacak. Elde edilen sonuçlar, Sürmene Deresi ve Trabzon kıyılarında 2 yıldır yürütülen atık tür ve miktarı tespit çalışmalarında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak etki düzeyi irdelenecektir. Kampüs etkinliği ve diğer saha çalışmaları ile elde edilen sonuçlar proje hidrodinamik model senaryo ve animasyonları ile görselleştirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır” şeklinde konuştu.

HEDEF SIFIR ATIK,  SLOGAN “ATMA”

Doç. Dr. Erüz gerçekleşecek programla birlikte hedefin sıfır atık olduğunu belirterek, “Hedef sıfır atık, etkinlik ve proje ana sloganı 'Atma'dır”.  Doğaya atılmayan hiçbir atık kirlilik yaratmaz, denize taşınmaz. Denizlere taşınan katı atıkların %80 kadarı plastiklerden oluşmaktadır, Trabzon kıyılarından her yıl kontrol altına alınamayan 3-5.000 ton katı atık Karadeniz’e taşınmakta ve birikmektedir,  Plastik atıklar kimyasal ayrışmaya uğramadan 500 yıl kadar denizlerde kalabilmektedir. Önlem alıp azaltılamaz ise,  2050 yılına gelindiğinde okyanus ve denizlerde plastik çöp-deniz çöpü sayısı balık sayısından fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.

Fatoş YETİMHELLAÇ