Trabzon'da 1998 model balıkçı gemisi icradan satılıktır!

Trabzon İcra Dairesinden duyuru! Trabzon'da 1998 model balıkçı gemisi icradan satılıktır.

Trabzon İcra Dairesinden duyuru! Trabzon'da 1998 model balıkçı gemisi icradan satılıktır. 

İşte Ayrıntılar:

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, ARTIRMAYA İLİŞKİN ŞARTLARA ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/414 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİ:
Geminin Genel ve Teknik Bilgileri
Geminin Adı : 1 GÜNDOĞDU
Geminin Sicil Limanı ve No : İZMİR - 2916
Geminin Bağlama Limanı ve No : MARMARİS / 640
Geminin Teknik Limanı ve No : MARMARİS / 3613
IMO Numarası / Çağrı İşareti : 0 / TC8266
Gemi Cinsi : SERVİS MOTORU
İnşa Yılı ve İnşa Yeri : 1998 / SÜRMENE
Boyu / Eni / Derinliği (m) : 28,39 / 8,83 / 2,50
Gros Ton / Net Ton / Dwt : 143 / 43 / 0
Makine Adedi / Toplam Gücü : 2 / 950 / BHP

TRABZON İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/425 TALİMAT DOSYASINDAN 06.08.2021 TARİHİNDE TEKNİK BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE GEMİ ÜZERİNDE YAPILAN FİİLİ TESPİTLER:

GPS, telsiz, deniz dibi soner cihazı, radar, kontrol ünitesinin mevcut olduğu, kontrol ünitesi, klima, iki kollu vinç, Fısh Boom, 1 adet can kurtarma, 1 adet çapa ve makinesi, 1 adet vinç motoru, 1 adet vinç güç aktarma sistemi, 1 adet buz şok odası, 1 adet klima, 1 adet vakum salyangoz, 2 adet sabit vinç, 1 adet paslanmaz mutfak ve gazlı ocak, 1 adet termosifon, 2 adet yangın dolabı, 2 adet ana makine, 2 adet hidrolik motor, 2 adet jeneratör, 1 adet deniz suyu deposu, 3 adet yakıt tankı (dizel), 1 adet deniz suyu motoru, 10 adet akü, 1 adet elektrik panosu olduğu tespit edilmiştir. Yardımcı bot olmadığı, kollu vinçlerin 4 adet makinesi, ana makina kontrol beyni dijital, 1 adet pusula, 1 adet sahil güvenlik ve liman tarafından takip kontrol cihazı, 1 adet soğuk hava deposu (cihazsız), 1 adet ırgat motoru, 1 adet Bosch marka buzdolabı, 14 adet dolu olup olmadığı ve son kullanma tarihi tespit edilmeyen yangın tüpü, 1 adet Vestel marka çamaşır makinesi, 1 adet Arçelik marka kurutma makinesi, 12 metre sulama hortumu tespit edilmiştir. 3 adet yakıt tankından iki tanesinde yakıt olduğu beyan edilmiş ancak bilirkişi tarafından yakıt tanklarının net bir geometrik şeklinin olmaması, üzerindeki göstergelerin rakamsal bir ibare içermemesi nedeni ile tespitinin yapılamayacağı beyan edilmiştir. Bilirkişi tarafından geminin kütük kayıt örneğinde yazılı olan 2 adet 950 beygir gücündeki motorun tespitleri etiket üzerinden yapılamadığı, kıymet takdiri aşamasında imal yeri olarak görünen Sürmene Gemi Tersanesinden teyidini yapabileceği beyan edilmiştir. Bilirkişi tarafından geminin makine dairesinde iki teneke kullanılmış gres yağı ve teminat malzemeleri, iki teneke antifriz olduğu tespit edilmiştir.
Mahalde hazır bulunan gemi çalışanı Murat Kayıkçı'nın beyanına göre Geminin ana motoru su aldığından suyun boşaltılıp, yağ bakımı yapıldıktan sonra çalıştırılmasını gerektiği belirtilmiş, bu nedenle alacaklı tarafça temin edilen römorkör ve pilot gemi vasıtasıyla sahil güvenlik komutanlığı refakati eşliğinde Trabzon Liman İşletmeciliği binası önünde bulunan 2 nolu rıhtıma çekilmiş ve işletme müdürü Halit Muzaffer Ermiş'e yukarıda yazılı tüm ekipmanları ile yediemin sıfatı ile teslim edilmiştir. Yediemin geminin kızağa çekilerek su altı kısmının tespiti yapılmadığından, geminin su altı ile ilgili sorumluluğu kabul etmemiştir. Geminin Su altı ile ilgili tüm sorumluluğu alacaklı taraf vekilince kabul edilmiştir.
İzmir 6. İcra Müdürlüğü'nün 2021/6384 Esas sayılı dosyasından gönderilen 06.10.2021 tarihli talimat ile1 Gündoğduisimli geminin sintine bölgesindeki suyun bilirkişi marifetiyle incelenerek tahliyesinin gerekip gerekmediği, eğer tahliyesi gerekiyorsa sadece yeteri kadar suyun tahliye edilmesi ve gemiye zarar verilmemesi istenmiş olup, Müdürlüğümüz 2021/425 Talimat sayılı dosyasından 13.10.2021 tarihinde refakate alınan KTÜ Muammer Dereli Kampusünde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Selim Baştürk ile birlikte geminin başına gidilmiş, bilirkişi tarafından geminin sintine bölgesi incelenmiş; sancak ana makine, karter kapakları seviyesinde çok fazla su olduğu, suyun yağlı olduğu, iskele ana makine şaft kısmında bir miktar su olduğu, bu suların oradan geçen elektrik kabloları için tehlike arz ettiğini, sancak ana makinedeki sintinenin ana makineye zarar verecek boyutta olduğunu, dolayısıyla geminin iki ana makinesinin sintine bölgesindeki suyun tahliye edilmesi gerektiği, söz konusu suyun bilirkişi refakatinde bir kısmının ana makinelerin geniş kısmından dalgıç pompası suyun içine verilerek ana makineler üzerindeki elektriksel ve mekanik kısımlara zarar verilmeden tahliye edildiği, bir kısmının isedalgıç pompası ile tamamının tahliyesi mümkün olmadığından, manuel olarak sünger ve kova yardımıyla insan gücüyle hem su hemde yağ tabakası eser derecede bilirkişi direktifleri doğrultusunda temizlettirildiği eser derecede su kaldığı. Geminin sintine katında tekrar su oluşmaması için iskele, sancak şaft sızdırmazlık elemanları, cinistin ve balast devresi giriş çıkış valfleri için tershanede kızağa çekilmesinin gerektiği beyan edilmiş,her hangi bir zarar verilmediği alacaklı ve borçlu taraflarca imza altına alınmıştır.
TRABZON 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NİN 13/09/2021 TARİH, 2021/151 D.İŞ. ESAS VE 2021/171 D.İŞ. KARAR SAYILI İLAMINA ESAS 01.11.2021 TARİHLİ RAPOR İLE 06.12.2021 TARİHLİ EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;
05.10.2021 tarihinde, Trabzon Limanı 2 numaralı rıhtımda hazır bulunan 1 Gündoğdu isimli balıkçı gemisi üzerine çıkılarak yapılan keşifte; makine dairesinde 2 adet makine, 2 adet hidrolik ünite motoru, 1 adet deniz suyu pompası ve 2 adet jeneratörün olduğu tespit edilmiştir. Makine dairesi ekipmanlarının geminin yol almasına uygun ve çalışmasına engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Gemi güvertesine çıkıldığında, 2 kollu vinç ve güç aktarma sistemi, geminin her iki yanında tek kollu hidrolik tahrikli makaralı vinç, dört elekli balık pompa makinesi, deniz suyu buz makinesi ve buz deposu, gemi komuta merkezinde; dip radarı, doppler cihazı, su üstü radarları, durum bilgi cihazı, elektronik pusula, ana makine elektronik kontrol ünitesi ekipmanlarının yerinde montajlı ve tüm ekipmanın çalışmalarına engel bir durum olmadığı bilirkişi heyetimiz tarafından görülmüş ve tespit edilmiştir. Gemi güvertesi yüzeyinde korozyona bağlı olarak oluşan paslanma ve deformasyonların raspa ve boya ile düzelebilecek durumda olduğu görülmüştür.
Servis Motorunun standart imalatı ile birlikte, ekonomik değere haiz olan ekipmanları aşağıda ana kalemler halinde sıralanmıştır.
* Dört elekli balık pompası1 adet
* Sonar Cihazı 1 adet
* Doppler Cihazı1 adet
* Dip Radarı 1 adet
* Su üstü radarı2 adet
* Durum bilgi cihazı AIS1 adet
* Elektronik Pusula1 adet
* Ana makine elektronik kontrol cihazı 1 adet
* Telsiz Cihazı1 adet
* Can Kurtaran1 adet
* Ana makine ve yedek makine 950 hp 2 adet
* Jeneratör 2 adet
* Hidrolik Sistem pompa ve motorları 2 adet
* Buz makinası1 adet
* İki kollu makaralı vinç + vinç sistemi 1 takım
* Yan tek kollu makaralı vinç2 takım

TRABZON İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/414 TALİMAT DOSYASINDAN 29.11.2021 TARİHİNDE BORÇLU VEKİLİ AV. SELMİN KÖROĞLU YAYLACI VE YEDİEMİN HALİT MUZEFFER ERMİŞ'İN DE KATILIMIYLA TEKNİK BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE GEMİ ÜZERİNDE YAPILAN FİİLİ TESPİTLER:

Geminin elektro mekanik su altı ve su üstü ekipmanlarının yol alması için uygun olmadığını, makine dairesinde ana makine ve yardımcı makinelerin bağlantı noktalarının aşırı paslanmaya maruz kaldığı, elektrik tesisatı ve panosunun uygun olmayan montaj şekline sahip olduğu, ana makinenin sintinesinin su ile dolu olmadığı, dizel jeneratörün çalışıyor olmasına rağmen ana makinenin bakıma ihtiyacının olduğu ve çalıştırılması halinde zarar görebileceği için çalıştırılmadığını, geminin güverte sacının bir çok noktasının aşırı şekilde paslandığı ve deforme olduğu, aynı deformasyon ve paslanmanın geminin alt kısmında da olabileceğini beyan etmiştir.
Borçlu taraf vekili tarafından dosyamıza ibraz edilen taraflarınca Trabzon 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/43 D.İş. Sayılı dosyasına ibraz edilen 18.10.2022 keşif tarihli ve 01.11.2022 tarihli bilirkişi raporunda; Geminin suya gömülü olan alt kısmında kamera kaydı ile yapılan incelemede tüm bölümünün midye ile kaplanmış olduğunu, bunun sebebinin uzun süreden beri hareket etmemesi olduğunu, mevcut hali ile pervanelerin tümü ve geminin altını kaplayan midyenin geminin altındaki sacın incelmesine uzun sürede de motorun su almasına sebebiyet vereceği kanaatinde olduğunu, sulu motorun çalışmasını engelleyen midyelerin temizlenmesinin gerektiğini, uzun süre kalması halinde daha fazla hasara neden olacağını belirtmiştir.

TRABZON 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NİN 07/12/2022 TARİH VE 2022/491 D.İŞ. ESAS SAYILIDOSYASINA İBRAZ EDİLEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

20.01. 2023 tarihinde yapılan keşifte geminin yapısal olarak kondisyonunun iyi olduğu, fakat bakımsızlık nedeni ile açık havaya maruz bölgelerde korozyonlar oluştuğu tespit edilmiştir. Yukarıda yazılı makine ve cihazlar bilirkişi heyetince de görülmüş, söz konusu makine ve cihazların uzun süreden beri faaliyette bulunulmadığından dolayı zarar görmemesi için keşif tarihinde çalıştırılmamıştır.
"Halihazırda gemiye özgülenmiş ve borçlu şirket tarafından alınmış su ürünleri ruhsat tezkeresi bulunmamaktadır." 1 Gündoğdu isimli geminin cinsi 12.07.2019 tarihinde servis motoru olarak değiştirilmiş olup, gemi cinsi değişikliğinden sonra borçlu şirkete satılmıştır.
Yapılan keşif sonucunda gemi müştemilatı ve balık avlama ruhsat tezkeresi ekonomik değerini kapsayacak şekilde olup, değer takdir tutarında, balıkçı gemisinin sancak çapası, balık avlama ağ takımları, yardımcı botların olmadığı ve geminin eksikleri, masrafları ile bakıma ihtiyacı olduğuna ilişkin kanaatimiz de dikkate alınarak; geminin müştemilatı ile birlikte değerinin 10.700.000,00 TL olduğu belirlenmiştir.
Adresi :İskender Paşa Mahallesi Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar Trabzon Adresinde Bulunan Trabzon Limanında Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi Binası Önünde Bulunan 2 Nolu Rıhtımda
Kıymeti : 10.700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: İzmir Gemi Sicilinde Yazılı olduğu gibidir. TTK’nun 973.Maddesi gereğince gemi sicilinin aleniyetlik ilkesi gereğince Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:07
10/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 

15 May 2023 - 14:20 Trabzon/ Trabzon- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 61Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 61Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 61Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 61Medya değil haberi geçen ajanstır.


Anket Sizce Trabzon’un en önemli sorunu nedir ?