Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılıp mahkemeye taşınan Akçaabat dolmuş dönüşümünde Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi.

Trabzon İdare Mahkemesinin Büyükşehirden yana olan kararını iptal eden Bölge İdare Mahkemesi, 8 Mart 2022 tarihli kararında “dönüşüm hukuka aykırıdır” diyerek daha önce fiilen sonlanan dönüşüm sistemini hukuken de sonlandırdı.

BAŞKAN EKİM DE UKOME TOPLANTISINDA OLMALIYDI

Kararda “İlçe belediye başkanlarının kendi belediyelerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılacakları açık olmasına ve dava konusu UKOME kararının Akçaabat İlçe Belediye sınırlarının da kapsamına karşın, Akçaabat Belediye Başkanlığının toplantıya katılımının sağlanmaması gösterildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılıp mahkemeye taşınan Akçaabat dolmuş dönüşümünde Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Trabzon İdare Mahkemesinin Büyükşehirden yana olan kararını iptal eden Bölge İdare Mahkemesi, 8 Mart 2022 tarihli kararında “dönüşüm hukuka aykırıdır” diyerek daha önce fiilen sonlanan dönüşüm sistemini hukuken de sonlandırdı.

Mersin-Akçaabat arasında taşımacılık yapan dolmuş sahipleri14 ortaklı, otobüs dönüşümüne karşı çıkarak UKOME kararını mahkemeye taşımıştı. UKOME araç sahiplerinin salt çoğunluğunun muvafakat vermesi halinde dönüşümü uygulayacaklarını ifade etse de karar mahkemeden döndü.

Trabzon Mahkemesi, Zorluoğlu’nun uygulamasını doğru buldu. Karara itiraz eden araç sahipleri daha sonra davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi ise Akçaabat dolmuş dönüşümünde son kararı verdi. Araç sahiplerini haklı bulan mahkeme Akçaabat’la ilgili verilen bir UKOME kararında Akçaabat Belediye Başkanın da imzası olması gerektiğine hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “İlçe belediye başkanlarının kendi belediyelerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılacakları açık olmasına ve dava konusu UKOME kararının Akçaabat İlçe Belediye sınırlarının da kapsamına karşın, Akçaabat Belediye Başkanlığının toplantıya katılımının sağlanmadığı görülmektedir.

Bu durumda dava konusu UKOME kararı tesis edilirken, yasal zorunluluk bulunmasına karşın Akçaabat İlçe Başkanlığının UKOME toplantısından haberdar edilmediği ve katılımları sağlanmadığından, Akçaabat İlçe Belediyesinin katılımı sağlanmaksızın tesis edilen işlemde şekil yönünden hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” Dava aşamasında yargılama giderlerinin davalılar yani Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

Akçaabat Oto Galericiler Başkanından araç bayilerine tepki! Akçaabat Oto Galericiler Başkanından araç bayilerine tepki!

Rabia MOLLAOĞLU