KTÜ Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun önemli açıklamalarda bulundu

Halk Sağlığı Haftası (3-9 Eylül) olması nedeniyle KTÜ Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, “Bireysel ve toplumsal olarak alacağımız önlemlerle hem kendi sağlığımızı hem de ailelerimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak ve geliştirmek mümkün.” dedi.

DEVA Partisi Trabzon'da çalışmalarına devam ediyor DEVA Partisi Trabzon'da çalışmalarına devam ediyor

Halk sağlığı hakkında konuşan Beyhun, "Halk Sağlığı; sağlığı koruma ve geliştirmeyi amaçlayan bir bilimdir. Sağlığı korumak için her düzeyde yapılabilecek şeyler vardır. Bunlar içerisinde en etkili olanları, hastalıklar gelişmeden alınabilecek önlemlerdir. Bunlar arasında bulaşıcı hastalıklardan korunmak için yeterli ve dengeli beslenme, çevreye yönelik alınan önlemler (örn. suların dezenfeksiyonu, çöplerin usulüne uygun uzaklaştırılması gibi çevre temizliği işleri, hava kirliliğine yönelik alınan önlemler vb.) Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşıları yaptırmak vb. önlemler yer alırken bulaşıcı olmayan hastalıklara (örn. koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kanserler) yönelik de her yaşa uygun sağlıklı beslenme davranışları, stresten uzak durma, sigara ve diğer tütün ürünlerinden, alkol ve bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durma, hava kirliliğine yönelik mücadeleler gibi hem bireylerin kendisi tarafından uygulanabilecek hem de yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken önlemler bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hastalıklarda erken tanıya dikkat çeken Beyhun, "Önlemlerin yanı sıra hastalıkların erken tanısı ve erken tanıya yönelik sağlık hizmetlerinin yani sağlık taramalarının, insanların hastalıklarının düzeyleri ilerlemeden tanı konulmasına yardımcı olmak için uygulanması gerekmektedir. Meme, serviks (rahim ağzı), prostat, kolon kanserlerinin, hipertansiyonun vb. erken tanısı için yapılan taramaları ve çocukluk döneminde uygulanan bazı sağlık taramalarını bu uygulamalara örnek verebiliriz. Bu konularda hizmet alabilmek için aile hekimlerinize, Farabi Hastanesi Aile Hekimliği, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın-Doğum, Üroloji, Kardiyoloji Bölümü vb. ilgili polikliniklere başvurabilirsiniz. İnsanlar, bazen koruyucu önlemlere yeterince dikkat etmediğinde ya da dikkat etseler bile hastalıklara ait veya kalıtsal bazı özellikler nedeniyle hastalanabilirler. Hastalandıklarında bile hastalıklarının daha da ilerlememesi, ağrılarının azalması ve daha kaliteli bir hayat sürmeleri için yine sağlık hizmetleri talep etmeleri gerekmektedir. Rehabilitasyon hizmetleri, diyabetik hastaların ayak bakımında dikkat etmeleri gereken konular ve almaları gereken sağlık hizmetlerini bu duruma örnek olarak verebiliriz." şeklinde konuştu.

Hastıklardan korunmamız gerektiği vurgulayan Beyhun sözlerine şöyle bitirdi: "Hastalıklardan kendimizi koruyabilirsek hastalığın bize getirdiği fiziksel, ruhsal ve sosyal olumsuz etkilerden de korunmuş oluruz. Sağlıklı olmak demek; sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal yönden de iyilik haline sahip olmak demektir. Sağlığı korumanın yanında sağlığı geliştirmenin çok önemli olduğu, zaman içinde ortaya çıkmıştır. Sağlığı geliştirmek demek, mevcut sağlıklılık düzeyini artırmak demektir. Bunun için bireylerin yaşına ve sağlık durumuna uygun düzenli fizik aktivitesi yapması, sağlıklı beslenme davranışlarını artırması; sigara, alkol ve diğer madde bağımlılıkları gibi sağlığa olumsuz etki eden davranışlardan uzak durması, doğru bilgilere ulaşmanın yollarını öğrenerek sağlık okuryazarlığını artırması gibi sağlığı geliştiren aktivitelere önem vermesi gerekmektedir."