FİNANS KURUMLARI OTUZ YILDIR HİZMET VERİYORDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) tarafından mağdur edildiklerini basın bildirisiyle açıklayan Murat Kazaz, “2 Temmuz 2021 günü faizsiz finans sistemi üzerine yapılan bir düzenleme ile içinde İzmir’in de bulunduğu ve memleketimizin bütün şehirlerinde yaşayan 54 bini aşkın insanların umutları, gelecekleri ve bütün helal birikimleri yok hükmüne indirildi. Bizler, halk dilinde evim şirketleri olarak bilinen faizsiz finans sistemi üzerinden birikim yaparken resmi gazetede yayımlanan bir kanun ile mağdur duruma düşürülen üyeleriz. Ülkemiz sınırları içinde her türlü yasal mevzuata uygun bir şekilde ticari hayatlarına devam eden bu finans kurumları otuz yıldır hizmet vermekteydiler.

AİLELERİ YOK SAYILIP MAĞDUR EDİLDİ

Gelir düzeyi belli insanların ve inançları gereği hassasiyet ile faiz sistemine mesafeli durarak birikim yapmak isteyen üyelerin birlikte ekonomik işbirliğine gittikleri bir yapıyı oluşturan bu sistem hâli hazırda işlerken bir gecede BDDK raporları ve isteği üzerine hiç bir tedbir alınmadan kesin emirle kapatıldı. İşleyişe hakim olan devlet kurumları tedbirsiz bir şekilde sistem içinde ki 21 evim şirketi özelinde kapatma yolunu tercih edince binlerce vatandaş ve aileleri yok sayılıp mağdur edildi.

Altı ayı aşkın süre geçmiş oldu. Önce BDDK sonra tasfiyeden sorumlu hâle TMSF isimli kurum bu duruma yöneticilik yapmaya başladı. Bizler Evim Mağdurları Platformu olarak mağduriyetimizin ilk gününden bu yana memleketimizin diğer şehir meydanlarından, sosyal medya mecralarından ve hatta başkentimiz Ankara'da hakkımız olanı almak için alanlara çıktık. Basın açıklamaları yaptık. Parti yetkilileri ve devlet kurumları yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdik.
En son 22 Kasım’da başlayarak geceli, gündüzlü süren ve yüzlerce katılımcı ile birlik olduğumuz oturma eylemini TMSF önünde gerçekleştirdik.

Çok uğraş vermek gerekiyor hak alma mücadelesinde. Buna aylardır Evim Mağdurları Platformu olarak yaşayarak canlı şahitlik ediyoruz. Çünkü TMSF isimli kurum sorumluluk durumuna geldiği günden bu güne mağdur durumda olan insanların haklarını koruyup kollamadı. Bilakis yaptığımız ilk görüşmelerde bizleri suçladı, hak ararken devlet kurumu çalışanlarından hakaretler işittik.

HAKSIZ YERE YIPRATILDIK!

Bu durum biz mağdur olan insanları ayırmadı aksine Evim Mağdurları Platformu bünyesinde bir bütün haline getirdi. Geldiğimiz süreç itibariyle TMSF isimli kurum bizlerin bu sorun karşısında tek haklı taraf olduğumuzu ancak idrak edince kısmen de olsa olumlu sonuç almak adına durum bildirimi yapmaya başladılar. Bu süreç çok uzadı. Biz mağdur edilen vatandaşlar olarak haksız yere yıpratıldık. Derdimiz ve isteğimiz yetkili kurumların vatandaşın hak ve menfaatlerini korumak adına taraf olup en kısa zamanda çözüm odaklı sonuç ilan etmeleridir. Devletimiz yönetiminden beklentimiz, bu karamsar tabloyu düzeltmek elinizde. Sorumluluk sahibi kurumlara vereceğiniz her sorun çözücü talimatınız önemlidir. Bu sıkıntılı durumun vahametini ortadan kaldıracaktır.”