Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na konuştu. Erdoğan, reform paketinin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ekonomiyi dört temel üzerinde büyütmek istediklerini söyledi. En büyük önceliklerinin mali disiplin olacağını belirten Erdoğan, döner sermayelerin gözden geçirileceğini ve kamuda tasarruf yapılacağının altını çizdi. Paket kapsamında küçük esnafa müjde veren Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT...

"Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem, 4 temel üzerine oturtulacak: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi vergi düzenlemeleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu özel teşebbüsleri kapsayan yeni politikaları bu dönemde hayata geçiriyoruz.

Güçlü, sağlam ve her türlü şoklara karşı giden yol makroekonomik istikrarın tesisi ve devamından geçiyor. Bir dizi yapısal tedbirin alınması şart. Açıklayacağımız reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Önümüzdeki dönemde de mali disiplin en temel önceliğimiz. Fiyat istikrarını bir kenara koyuyoruz.

Harcama disiplini konusunda önceliği bütçe politikalarına veriyoruz. Meclis'in bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Döner sermayeleri göden geçiriyor verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. Özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak bu kriterleri karşılamayanları kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylece birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.

Kamu idarelerinde tasarrufu yaygınlaştıracak önlemleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt harcama alanlarında sınırlama getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak kamu kurumlarının teşkilatlanmasını yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Esnaf kardeşlerimize buradan güzel bir müjde vermek istiyorum. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getiriyoruz. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz.

"AĞIRLIKLI OLARAK KENDİ PARAMIZLA BORÇLANACAĞIZ"

Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Harcama alanında en temel hassasiyetlerimizden biri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında en ufak adaletsizliğin yaşamamasıdır. Bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verilerini Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sistemine entegre ederek veri paylaşımını sağlıyoruz.

Şeffaflığı attırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi 3 ayda bir kamu maliyesiyle milletimizle paylaşıyoruz."

Ayrıntılar gelecek...