Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Günaydın, Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi’ndeki kötü koku sorununun ilave yatırımlarla çözülmesi için çağrı yaptı.

Tim Başkanı Gültepe, Trabzon'da “İhracatın yıldızları” ödül töreninde konuştu Tim Başkanı Gültepe, Trabzon'da “İhracatın yıldızları” ödül töreninde konuştu

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Günaydın, Araklı ve Arsin’de halka hayatı zehir eden Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi’ne yönelik açıklamalarda bulundu. Tesisin olumsuz etkilerine işaret eden Prof. Dr. Günaydın, bir an önce ilave yatırımlarla sorunun çözülmesini istedi. Prof. Dr. Günaydın, “Araklı Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisini ziyaret ettim. Tesis için yer seçiminde uygunluk bulunmamaktadır. Altı mahallenin ortasına kurulmuş ve kuruluş için gerekli olan yerleşim yerlerine uzaklık dikkate alınmamıştır. Tesis ile konutlar arasında bir yol mesafesi bulunmaktadır. Tesis yapıldıktan sonra tesisin etrafındaki araziler satın alınma yoluna gidilmektedir. Entegre Katı Atık Tesisinde bakiye atıkların depolanacağı yer üç yıl gibi kısa bir sürede dolma noktasına gelmiştir. Bu da bize işlenmeyen/işlenemeyen atıkların doğrudan depoya aktarıldığını ifade etmektedir. Bunun sonucunda ise yaşamı olumsuz etkileyen ağır kokunun oluşmasına ve işlenmemiş atıklara kuşların yoğun bir şekilde akın etmesine neden olmaktadır. Tesisin yerinin seçilmesinde ve işletme aşamasında maalesef insana karşı duyarlı davranış sergilenmemiş ve sergilenmemektedir. Zira oluşan ağır koku mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini bozmaktadır.” Dedi.

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN DAVRANILMALI

Atık yönetimi yönetmeliğine de uyulmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Günaydın, “Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Madde 7/d gereğince Trabzon ve Rize İl Müdürlükleri "Atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla, uygunsuzluk halinde yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığı bilgi vermekle yükümlüdür. İl müdürlükleri bu yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Aynı Yönetmeliğin Madde 10/d'ye göre atık işleme tesisleri,  "Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla yükümlüdür. Buna göre atık işleme tesisi bakiye atıkların koku oluşturmayacak şekilde yönetilmesi yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Türkiye'de Dünya standartlarında olan ilk entegre katık atık tesisi olduğu ifade edilen bu tesisin dünya standartlarına uygun olarak da işletilmesi gerekir. Bu hem yöre sakinleri için hem de firmanın kamuoyu nezdindeki algısı için önemlidir. Zira sürekli tartışma konusu olan ağır koku durumu hem vatandaşları olumsuz etkiliyor hem de tesisi olumsuz etkiliyor.” açıklamalarında bulundu.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DAHA AKTİF ROL OYNANMALI

İlave yatırımların acilen yapılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. günaydın, “Firma dünya standardında olduğu ifade edilen tesisinin gerçekten dünya standardında olduğunu ortaya koyması ve ağır koku sorununu çözmesi için maliyetten kaçmayarak gerekli ilave yatırımları acilen yapmalıdır.  Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği yönetim ile yerel siyasetin sorunun çözümü için Bakanlık ve tesis yönetimi ile sorunun çözümü konusunda daha aktif rol oynaması gerekir.” değerlendirmelerinde bulundu.