Kapitalist sistemin serbest piyasacı iktidarı, artan fiyatlar karşısında Tarım Kredi kooperatiflerini devreye koydu. Daha öncede tanzim satış mağazaları devredeydi. Kuyruklar Kızılırmak nehri gibi uzarken raflar ve stoklar kar gibi eriyor. Devleti yönetenler “bal gibi de şeker, un, zeytin, hatta mümkün olsa beyaz eşya konfeksiyon, ev, araba vs. her şeyi pazarlayarak” serbest piyasa canavarına müdahale ediyorlar. 
Hani serbest piyasa, dolayısıyla kapitalizm özgürlüktü? 
Sağ ideolojiyi, kapitalizmi savunmak dünyanın son aşamasıydı! 
Serbest piyasa denilen serbest sömürü dayanılmaz boyutlara yükselince halkı korumayı amaçlayan sol politikalara can simidi gibi sarılınıyor. Solcu mu oluyorlar, asla! Sömürüyü yeniden sürdürebilmek için iktidarda kalma yolunda zaman kazanıyorlar. Arada bir solculuk yapmanın dayanılmaz hafifliğine de katlanıyorlar. 
Böyle yapılınca sosyalizme de geçilmiş olunmuyor. Kapitalist sömürünün sürdürülmesi için ayar yapılmış oluyor. Sömürülenlerle-sömürenlerin düzeni böylece korunmuş oluyor. 
Ekonomik hayatta sömürenler olmadan bir hayat kurulması mümkün değil mi? 
Kooperatifler, birlikler; üretilenleri köylüden, işçiden satın alıp araya başkalarını koymadan tüketiciye ulaştırsalar hayat çok daha ucuz hale gelmez mi? 
Kapitalist ideoloji herkesi sömürücü olabileceği yalanıyla umutlandırınca “sömürülen de sömürenin tarafında” yer alıyor. 
Kapitalist ekonomik modelde sol uygulamalarla halka kısa süreliğine soluk aldırılsa da kapitalist sisteme son verilmeden toplumsal barışı sağlamak mümkün olmayacaktır.
Bir maaş alan birkaç maaş, bir ev alan birkaç ev, bir araba alan birkaç araba, bir mülk alan birkaç mülk alabildiği sürece “bir başkasının alamadığını alıyor” demektir.  Sömürünün temeli mülkiyettir.
Dünyayı sömüren emperyalist-kapitalist dünyanın başka halkları sömürerek elde ettiği gelirlerle kendi halklarına herkesin zengin olabileceğine dair yapığı propaganda “fırsatlar ülkesi” iddiasının bir süre daha sürdürülmesini sağlayacaktır. 
Sömürülen ülke halkları, iş birlikçi yönetimleri alaşağı etmedikçe bu fırsat sürecektir. 
Zaman zaman Tarım kredi kooperatiflerine ve tanzim satış mağazalarına müracaat edilerek solcu yaklaşımlardan yararlanılabilir. 
Esas olan parçalı bulutlu sol politikalar değil, bütünlüklü bir programın uygulanmalıdır.