Mustafa Yazıcı Yazdı : Bölgenin Nabzı Her zaman Trabzon'dan Atar! Bu tarihi bir gerçektir. Hiç kimse bu gerçeğin zıddına hareket edemez. Çünkü; Trabzon Milat öncesinden beri Batum'dan Kastamonu'ya kadar olan bölgenin merkezidir. Hatta başkentidir.

BÖLGENİN NABZI HER ZAMAN TRABZON'DA ATAR 

Bu tarihi bir gerçektir. Hiç kimse bu gerçeğin zıddına hareket edemez. Çünkü; Trabzon Milat öncesinden beri Batum'dan Kastamonu'ya kadar olan bölgenin merkezidir. Hatta başkentidir. Her ne kadar eskiden Trabzon'a bağlı şehirler yeni yönetim durumlarına göre bu gün ayrı ayrı iller haline gelmişse de yine gönüldaşlıkları devam etmektedir.

Dinleri, dilleri, kültürleri, müzikleri oyunları, araçgereçleri, gelenek ve görenekleri, sanatlarıfarklı tonlarına rağmenhep aynıdır. Bugün Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin merkezide Trabzon'dadır. Bütün bu şehirlerin bulunduğu vatan coğrafyasının adı “KARADENİZ” dir. Halkımızın adı ise Karadenizlidir.

trabzon-tabakhane-koprusu-1916

Hepsi de Müslüman ve Türk'tür. Türklüğün çeşitli boyları mevcuttur.

Meselâ; Oğuzların, Çepni ve Türkmen boyları gibi, Asyalı manasına gelen Lazlar gibi...

Asyalı Türklere Laz denmesi onların Müslümanlık ve Türklüğünü yok etmez. Aksine Karadeniz'in yerlisi olduklarını gösterir. Çünkü; Karadeniz de Asya kıtasındadır. Sadece Batı ucu Avrupa'dadır ki; bu da Asyalılığı bozmaz. Bu bakımdan Trabzon'un tarıhini araması hakkıdır. Bu konuda o'na yapılan sataşmalar haksızlıktır. 

“TRABZON TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ VİLAYETİDİR” diyen birçok siyasetçi mevcuttur. Bütün politikacıların ve partilerin Türkiye turlarını, Trabzon'dan başlatıp buraya ayrı bir önem vermeleri rastlantı değildir. Buda bir tarıhı arayış ve özleyiştir.

trabzon-1900lu-yillar

Fakat asıl mesele Trabzon Tarıhini çok iyi bilen politikacılar olabilmektir. Tarihi bilmeden mükemmel milletvekilliği yapılamaz. 

TRABZON’UN 4 BAKANI VAR DA BİR AK PARTİ İL BAŞKANI VAR MI? TRABZON’UN 4 BAKANI VAR DA BİR AK PARTİ İL BAŞKANI VAR MI?

Soruyorum: Salıh Omurtak Paşa” nın, Kurmay Albay Hacı Hamdi Pirselimoğlu'nun, Hasan Saka'nın, Faik Ahmet Barutçu'nun, Peyami Safa'nın, Ali Şükrü Bey'in, Cevdet Sunay'ın, Hasan İzettin Dinamo'nun, İbrahim Cudi Efendinin temsil ettiği meşhur Trabzon nerede?

Fatih'in fethettiği, Yavuz'un 23 sene valilik yaptığı, Kanuni'nin yetiştiği Trabzon ve Trabzonlular nerede?

Hele bir Trabzon'un ve Karadeniz'in nabızlarının atışlarındaki o büyük aşkın verdiği heyecanın durumunu sağlıklı ölçelim...

Mustafa Yazıcı/Trabzon Tarihini Arıyor

1910lu-yillarda-trabzon