Cafer Hazaroğlu, Trabzon ’da uzun yıllar ticaretle uğraşmış bir
isim. Ama biz onu daha çok siyasetten, sosyal ve ekonomik
amaçlı sivil toplum örgütlerinden ve Trabzonspor ’dan tanıyoruz.
Hazaroğlu, aynı zamanda Trabzon ’un en eski sigortacısı. Sigortacılık
gibi güven temeline dayalı bir sektörde uzun yıllar ticaret hayatını
başarıyla sürdüren Hazaroğlu, bunun ilkelerini şöyle açıklıyor:

“Aile
terbiyemizle, şerefimizle, namusumuzla, dürüstlükle işimizi bugüne
kadar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.”


Aktif siyaseti ve sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerini bırakan
ve kendi deyimiyle ‘emekliliğin tadını çıkaran’ Hazaroğlu’nun en büyük
özlemi ise çocuklarını evlendirmek ve en önemlisi de torunlarını
sevebilmek.


Hazaroğlu ile iş yaşamını, başarı hikâyesini, Trabzon'da sigortacılık sektörünü,
TTSO’yu, Trabzonspor’u ve Trabzon’un geleceğini konuştuk, gençlere
tavsiyelerini aldık.

Cafer Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?


Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden Nuri Hazaroğlu’nun
en küçük oğluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum.
Otomotiv ve mobilya sektöründe ticaret yaptım. Şu anda sigorta acenteliği
yapıyorum.


Sizi daha çok siyaset, spor ve ekonomik-sosyal sivil toplum kuruluşlarından
hatırlıyoruz. Fakat siz uzun yıllardır ticaretin içindesiniz.


Bize ticaret hayatınızdan bahseder misiniz?


İş hayatıma özel sektörde bir fi rmada başladım. Burada yaklaşık 7
yıl satış bölümünde çalıştım. Doğu Karadeniz Bölge Şefl iği yaptım. 1977
yılında ise otomotiv sektörüne atıldım. Daha sonra da mobilya üzerine
mağazamız vardı. Bundan 3 yıl öncesinde bu işi de bıraktım. Şu anda
sadece sigorta acenteliği işiyle meşgulüm.
Meslek seçiminizde neler etkili oldu?
Bir aile dostumuzun tavsiyesiyle Trabzonda sigortacılık işine başladım. Ticaret
hayatımın büyük kısmı da bu sektörde geçti. Aynı sigorta şirketinin bugün
itibarıyla 35 yıllık acentesiyim.

Peki, yaptığınız meslekten memnun musunuz?


Elbette memnunum. Bu kadar yıldır bu işi yaptığımıza göre memnuniyetsizliğimiz
yok demektir.

trabzonda sigortacılık
Trabzonda sigortacılık sektörünü değerlendirir misiniz?


Sigorta, yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Bu, modern bir dünyanın,
gelişmiş ve kalkınmış bir ülke ekonomisinin en temel argümanıdır.
Sigorta sisteminde toplanan primler, yine ciddi boyutta fi nansal
bir güç oluşturmakta ve bu sermaye tekrar ekonomiye katılmaktadır.
Trabzonda Sigortacılık sektörü ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmişliğiyle çok
yakından bağlantılı bir sektör. Bu açıdan bakılınca bizim ülkemizde
yeterince gelişmedi. Son yıllarda bir gelişme yaşansa da hâlen olması
gereken düzeyde değil. Eğitim ve kültür düzeyimiz yükseldikçe sigorta
sektörünün önemi daha iyi anlaşılacak ve yükselişini sürdürecektir
diye düşünüyorum.


TRABZON' DA SİGORTACILIK SEKTÖRÜ NÜN MESLEKİ YÖNDEN ZORLUKLAR ÇOĞALIYOR


Sektörünün Trabzon’daki durumu nasıl?
İlimizde bu daha da düşük düzeyde. Trabzon’da en eski sigorta
acentesi benim. Ancak şehrimizde çok fazla sigorta acenteliği var, rakip
çok. Bankalar bile sigorta acenteliği yapıyorlar. Hâliyle mesleki yönden
zorluklar çoğalıyor.
İş hayatınızda kendinize örnek aldığınız kişiler var mıdır?
Bizim meslekte dürüstlük esastır. Sigortacılık sektörü suistimale
son derece açık bir sektördür ama biz bu işi 35 yıldır dürüstlükle yaptık.
Kimseyi örnek almadık. Aile terbiyemizle, şerefi mizle, namusumuzla,
dürüstlükle işimizi bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Bugün gelinen noktada sektörde bir örnek oldunuz diyebiliriz.
Peki, meslek hayatınızdaki ana ilkeler nelerdir?
Dürüstlük ve sözüne güvenirlilik benim temel ilkelerimdir. Her
meslekte olduğu gibi bizim meslekte de bu ilkeler daha bir önem kazanmaktadır.
Biz de bunu bugüne kadar başardık diye düşünüyorum.
HEDEFLERİMİN HEPSİNE ULAŞTIM
İş hayatınıza başlarken belirlediğiniz hedefl ere hangi oranda ulaştınız?
Hedefl erimin hepsine ulaştım diyebilirim. İş hayatıma önce Trabzonda sigortacılıkta
başladım, sonra otomotivde devam ettim. Daha sonra sosyal

işlerle çok fazla uğraştığımdan dolayı o işleri tasfi ye ederek sadece sigortacılıkla
devam ettim. Bu anlamda gençliğimde hem ticaret olarak
hem de sosyal hayat olarak bütün hedefl erime ulaştığımı düşünüyorum.
Uzun yıllar politikayla uğraştım. 1972 yılından beri CHP’nin üyesiyim.
Gençlik kollarında yöneticilikten başladım, 12 yıl kadar bu görevi
yaptım. 7 yıl da yönetim kurulu üyeliği yaptım. 12 Eylül sonrası
SODEP kurucuları arasında oldum. 10 yıl, iki dönem belediye meclis
üyeliği yaptım. Trabzonspor’da 5,5 yıl yöneticilik yaptım. 6 yıl divan
başkan yardımcılığı yaptım. TTSO’da 25 yıl meclis üyeliği yaptım.
TOBB Emekli Sandığı’nda Denetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Kurulu
Başkanlığı yaptım uzun seneler. Daha sonra milletvekili adayı olduk
ama kazanamadık. Şimdi de bu kadar yoğun bir geçmişten sonra sosyal
işlerden uzaklaşıp emeklilik yaşıyoruz.
Siyaseti tamamen bıraktınız mı?
Siyaset ölünceye kadar bırakılmaz ama şu anda aktif olarak görevim
yok.
MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMA SÜRECİM BENİM HAYATIMDA
ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASIDIR
Hayatınızda önemli izler bırakan olaylar yaşadınız mı?
Milletvekili adayı olma sürecim benim hayatımda önemli bir kırılma
noktasıdır. İstediğimiz neticeyi alamadık. O günün koşulları öyleydi
ama kimseye kırgın değilim. Hedefi m Parlamento’ya gitmekti ama olmadı.
Dünyanın sonu da değil tabii.
Parlamento’ya gitmiş olsaydınız yapacağınız en önemli şeyler ne
olacaktı?
Ülkem ve milletim için, Trabzon için elimden geldiğince çalışmak,
bir şeyler yapmak istiyordum. Bu yönde uğraş verecektik ama olmadı.
Peki, en büyük hayaliniz nedir?
Şu anda çocuklarımı evlendirmek ve torun sahibi olmak istiyorum.
Yapamadığınız için pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı?
Hayır, bugüne kadar yapamadığım için pişmanlık veya üzüntü
duyduğum bir şey yok. Sadece politikada hedefi me ulaşamadım. Bunun
dışında dolu dolu yaşadım.
TTSO Meclis Üyeliği’ne gelelim. Uzun yıllar TTSO’da değişik kademelerde
görev yaptınız. Meclis üyesi olma fi kri sizde nasıl oluştu?

Ağabeylerimizin tavsiyeleri oldu. Oda Genel Sekreteri Nevzat Ergüney
çocukluk arkadaşımdı. Onun da etkisi çok oldu. Böylece meclise
girdik. Uzun yıllar meclis üyeliği yaptım. Birkaç kez de yönetim kurulu
üyeliği, başkan yardımcılığı görevlerim oldu. Bunun dışında TOBB
Genel Kurul Delegesi de oldum. Böylece TTSO’da yaklaşık 25 yılımız
geçti.
TTSO’NUN TRABZON’A ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLMUŞTUR
TTSO, Trabzon ve iş dünyası için ne anlam ifade ediyor?
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon için çok şey ifade eder.
Oda’nın hiçbir kanuni sorumluluğu yoktur ama Trabzon’un ticaretini
yönlendiren, yatırımları çeken, sorunlarını çalışmalarla ortaya koyan,
bu yönde kamuoyu oluşturan en büyük sivil toplum örgütüdür. TTSO’nun
Trabzon’a çok büyük katkıları olmuştur. Bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da bu katkıların devam edeceğini düşünüyorum.
Zaman zaman eleştirilir TTSO…
Ben bu eleştirilere katılmıyorum, hattâ tam tersini düşünüyorum.
Trabzon’un bütün sorunlarını dile getiren TTSO’dur. Siyasi partilere
raporlar verir, üyelerini bilgilendirir, yurt dışı bağlantılarını sağlar.
TTSO’nun önemli görevleri vardır ve bunları başarıyla yapmaktadır.
TURİZM, TRABZON İÇİN BİR KURTULUŞ OLACAKTIR
Uzun yıllar Trabzon’da ticaret yapmış, sosyal ve siyasal oluşumlarda
görev almış bir isimsiniz. Sizce Trabzon’un daha gelişmiş ve kalkınmış
bir şehir olması için neler yapılmalı? Şehrin geleceğini nerede
görüyorsunuz?
Trabzon’un geleceğini turizmde görüyorum. Ancak bunun için yapılması
gereken çalışmalar var. Trabzon, yatak kapasitesinin artırılması
ve diğer eksiklerin giderilmesiyle önemli bir turizm merkezi olabilir.
Bu yapılırsa Trabzon, kongre ve sağlık turizminde çok öne çıkar. Trabzon
için böyle bir potansiyel vardır.
Diğer sektörlerle kıyaslarsak turizm gelecek vadeden en geçerli
sektördür. Bilhassa yayla turizmi çok önemlidir; çünkü bölgemizin,
ilimizin eşsiz bir doğası vardır. Bu açıdan turizm, Trabzon için bir kurtuluş
olacaktır diyorum.


Trabzonda uzun yıllardır sigortacılıkla uğraşıyorsunuz. Sanırım
diğer sektörlerin durumunu da yakından analiz edebilirsiniz.
Trabzon’un sanayi şehri olması zordur. Çünkü bulunduğumuz konum
itibarıyla uzak bir yerdeyiz. Ama ticaret açısından daha avantajTrabzon
Ticaretine Yön Verenler
129
lıdır. Çünkü Trabzon geçmişte İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden
biriydi. Bugün de Rusya ve Gürcistan’la, eski BDT ülkeleriyle ticaretini
geliştirebilir. Ama en önemli sektör hangisidir derseniz tekrar turizm
derim.


GÜNEY ÇEVRE YOLU TRABZON İÇİN ÇOK ÖNEMLİ


Sizce bu alanda çözülmesi gereken en önemli sorunlar nelerdir?
Turizmde yatak kapasitesi mutlaka artırılmalıdır. Oteller yapılıyor
ama bunlar yeterli değil, hâlâ ihtiyaç var. Bunun yanında trafi k problemimiz
var ve bu giderek artıyor. Yollarımız eskidi, bu trafi ği kaldırmıyor.
Tanjant Yolu yapıldı ama yeterli değil. Bu açıdan Güney Çevre
Yolu çok önemli olacaktır. Bu yolun yapılması Trabzon için her açıdan
önemli avantajları beraberinde getirecektir.
Cafer Bey, genç nesle tavsiyeleriniz nelerdir?
Gençlere en önemli tavsiyem dünyayı yakından takip etsinler.
Dünyada ne olup bitiyor, hangi sektörler gelişme eğiliminde bunlarla
ilgilensinler. Çünkü günümüzde dünyayı takip etmeden, dünyaya entegre
olmadan bir şeyler yapmak zor.
Ayrıca Avrupa Birliği’nin birçok destekleri, hibe fonları var; onları
da takip etmelerini isterim. Bu desteklerle çok önemli projeler yapılıyor.
Trabzonspor’da da yöneticilik yaptınız. Trabzonspor bu şehir için
ne anlam ifade ediyor?
O kadar çok şey ifade ediyor ki… Çünkü bu şehrin her şeyi Trabzonspor’dur.
Trabzonspor, şehrin her şeyinin önünde olan çok önemli
bir kuruluştur.


İşiniz haricinde kendinize zaman ayırınca neler yapmaktan hoşlanırsınız?
Şimdi eski yoğunlukta çalışmadığım için daha çok dinleniyorum.
Kitap okurum, gazete okurum, ülkenin gündemini yakından takip
ederim. Bunun dışında dostlarımla oturup sohbet etmeyi çok severim.
Tabii sosyal hayattan kopmadık.
Cafer Bey, bu keyifl i sohbet için çok teşekkür ederiz.
Böyle bir kitap çalışması için sizlere teşekkür eder, başarılar dilerim.