AİLE haftası dolayısıyla Mutlu Aileler Derneği Genel Başkanı Yasemin Karamahmut Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklamasında bulundu. Karamahmut, dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinin sadece teknolojik ve ekonomik şartlarla ilgili olmayıp aileyi de temelden etkilediğini söyledi

Aile haftası dolayısıyla Mutlu Aileler Derneği Genel Başkanı Yasemin Karamahmut Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklamasında bulundu. Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinin sadece teknolojik ve ekonomik şartlarla ilgili olmayıp aileyi de temelden etkilediğini söyleyen Karamahmut, “Tüm halkımızı aile olgusu değeri ve önemi konusunda top yekün zihnen ve amelen uyanışa yeniden dirilişe davet ediyoruz.  Bu davetimiz ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşları geç olmadan işbirliğine çağırıyoruz” dedi.

MODERNLEŞME TÜM KÜLTÜRLERİ KUŞATTI

Karamahmut aileler günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Mutlu Aileler Derneği olarak  toplumu ayakta tutan aileye dikkat çekmek için bir güne ihtiyaç duyulmasını  manidar bulmaktayız. Bu düşünce ile güçlü Aileyi toplumun temel taşı olarak kabul eden derneğimiz,  bu basın açıklamasının yapılmasını toplumumuz ve değer yargılarımız için zaruri görmektedir.  Gözlemlemekteyiz ki; BM’in bu kararı değişimin hızlı yaşandığı son iki asırda aile kurumunun da bu değişimden nasibini alması ve tehlike altında kalmasına dikkat çekme ve kurtarma çabalarının bir göstergesidir. Biz diyoruz ki hızlı değişim ve gelişim süreci, sadece teknolojik ve ekonomik şartlarla ilgili olmayıp sosyal ve kültürel alanları da etkilemektedir. Bu değişim ve gelişimden etkilenen kurumların başında “Aile” gelmektedir. Aile toplumun çekirdeğini oluşturduğu için varlığı ve önemi tartışılamaz. Çocuğun ve gencin eğitiminde, sosyalleşmesinde, duygusal gelişiminde anne ve babanın öncelikli rolleri bulunmaktadır. Toplumda oluşan hızlı değişim ve gelişimlere anne ve babalar duyarlı olup kendilerini geliştirip, bilinçlendirmelidir. Modernleşme ve daha sonra küreselleşme adı verilen Batı Medeniyeti kaynaklı bu değişim geçmiştekilerden farklı olarak hızla yayılmış ve zorlayıcı bir şekilde bütün toplumları ve kültürleri kısacası tüm dünyayı dıştan ve içten kuşatmıştır”

Başkan Genç Bayram öncesi Kurban pazarını gezdi Başkan Genç Bayram öncesi Kurban pazarını gezdi

AİLE KAVRAMININ LAYIK OLDUĞU DEĞERİ KAZANMASI LAZIM

“Ve hatta değişmeye zorlarken de medenileşme ve ilerleme kavramları çerçevesinde oluşturulan yeni kavramlar yeni bir anlayışın, yeni bir dünya algısının dizaynı için elverişli araçlar olarak kullanılmıştır. Ne yazı ki;Tüm batı dışı toplumların algı çerçeveleri kırılmaya başlamış, insan ve toplumun buluştuğu ve birbirini var ettiği ilk sosyal etkileşim ağı olan aile de bu değişimden nasibini fazlasıyla almıştır. Bütün ilişkilerini kendisini merkeze alarak belirleyen eş ve çocuklardan, evini unutan ve eşini değil, işini önceleyen aile mensuplarından bir aile medeniyeti doğamayacağını, sağlıklı bir nesil ve toplum gelişemeyeceğini unutmamak lazımdır. Trabzon Mutlu Aileler Derneği olarak, değişmeyen değerlerin, Kur’an ve sünnet ışığında layıkıyla göz önüne serilip, din adına mal edilmiş, geleneklerin etkisinde kalmış, bazı  ailevi uygulamaların bu değerler ışığında gözden geçirilip, aileye değişen dünyada layık olduğu yerin kazandırılmasına, başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyanın ihtiyacı olduğuna  inanıyoruz. Kadın üzerinden yapılan aile değerlendirmelerinin tek başına eksik kaldığını, erkeğin ailedeki konumunun layıkıyla gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm halkımızı aile olgusu değeri ve önemi konusunda top yekün zihnen ve amelen uyanışa yeniden dirilişe davet ediyoruz.  Bu davetimiz ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşları geç olmadan işbirliğine çağırıyoruz.  Çağrımız bu sancıyı duyan hisseden herkesedir.” Fatoş YETİMHELLAÇ