Çok sayıda bakanlıkta görevden alma ve atamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleşti.

Gözden kaçırmayın

Almanya'da Ford'a patent anlaşmazlığında satış yasağı Almanya'da Ford'a patent anlaşmazlığında satış yasağı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 12 müfettiş atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA YAPILAN ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlükleri'ne; Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine Kontrolörlüğü'ne ise Fatih Yetişen getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişlikleri'ne 36 başmüfettiş, Vergi Müfettişliği'ne 9 müfettiş atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA GÖREVLENDİRMELER

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevden alındı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Aşçı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Türkmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Küçükali, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Yiğit, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Erhan Baydur, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Teltik, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Demir, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Polat ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hüseyin Burak Fettahoğlu atandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA YAPILAN ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne Hakkı Karabölük, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Şatıroğlu, Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı, Ticaret Müfettişliği'ne 3 müfettiş getirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ile IV. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığı'na Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı'na Zafer Aslan, X. Bölge Müdürlüğü'ne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü'ne Gökhan Taş atandı. Başmüfettişliklerine ise 9 başmüfettiş atandı.

DİĞER ATAMALAR

Resmi Gazete'de yapılan diğer atamalara göre; Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı'na İrfan Keskin getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişlikleri'ne 7 başmüfettiş atanırken, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Mehmet Aydın getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişlikleri'ne 12 başmüfettiş atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na İsmail Hakkı Arıkan getirilirken, üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı. Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.