Pratisyen doktorların ek göstergesi 13 binden 33 bine, profesyonel hekimler ile diş doktorlarınin ek göstergesi de 17 binden 40 bine çıkarıldı. Böylece emekli doktorların emekli aylıkları da yükselmiş oldu. Toplu protokol kapsamında doktor dışında tüm sağlık personeline 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit ek ödemelerine yüzde 20 zam geldi.


2022-2023'ü kapsayan toplu protokol kapsamında doktorlar dışındaki çalışanların döner sermaye ek ödemeden aldıkları pay da yüzde 20 artırıldı.Bu artıştan, ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar ile tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfında çalışanlar faydalanacak. Toplu protokol ile 400.000 sağlık personelinın ek ödeme kadro unvan katsayısı ilavesi de yüzde 100 artırıldı.

Acil serviste hizmet sunan röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 yükseltildi. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık personeli, yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. Resmi ve dini bayram tatilleri nedeniyle verilen genel idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenecek.

Uzman ebe ve hemşirelerin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı. Entegre sağlık hizmeti sunulmakta olan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırıldı.


Geçici görevlendirilen diş doktorlarıne, ek ödemesi yüksek olan kurumdan ödeme yapılacak. "Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" tanımındaki "yardımcı" ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak.

Kimin maaşı ne kadar olacak?

Yapılan düzenlemeyle profesyonel ve pratisyen doktorların yeni senede alacakları maaşlar şu şekilde olacak: Bu yıl (1/4) 9 bin 314 lira maaş alan profesyonel hekimin geliri 14 bin 314 lira olacak. Bu yıl 7 bin 570 lira maaş alan pratisyen hekimin geliri 10 bin 70 lira olacak.Öğretmenlere 2.000 lira zam

Sözleşmeli öğretmeler, kadrolularla aynı haklara sahip olacak. 10 yıl çalışan öğretmenler profesyonel olacak, maaşı 1000 lira artacak. İkinci eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarı ile geçen profesyonel öğretmenlere 1000 lira, başöğretmenlere ise 2 000 lira maaş artışı yapılacak.

Önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesi beklenen düzenleme yürürlüğe girdiğinde öğretmenlerle ilgili düzenlemelerin ayrıntıları netleşecek.